Girdi yapan Anıl ULUSOY

, ,

Makine Verisini Anlamak

Machine data is the set of physical quantities and attributes that the machine has or creates. This data is provided by various sensors, software, and machine manufacturers. Recently, machine data has started to attract more attention as the use of IoT and big data management technologies has increased. Machine data sometimes called machine-generated data; is […]

,

AI Tabanlı Kestirimci Bakım

With the increasing demand of IIoT in the age of digitalization, data-driven maintenance optimization of industrial equipment is one of the most trending topics among maintenance professionals. At the beginning, data gathered by various sensors placed on the machines or embedded in the machine itself are pre-processed. Later on, this data is used for Decision-support […]

Durum İzlemenin Mevcut Sistemlere Entegrasyonunun Önemi

We talked about condition monitoring and its importance in our previous blog post. The basic principle in condition monitoring is to detect failures in machinery and equipment to predict using equipment-specific condition parameters, such as temperature, vibration, pressure, current, etc. and to prevent destructive downtimes. One of the most important factors affecting the performance of […]

,

Zarf Analizi

Rotary machines are used both in industry and in many areas of our daily life. Bearings are one of the most important machine elements in rotating machines. Bearings are the elements that carry radial and axial loads in machines and reduces friction between parts. There are various values ​​such as dynamic and static load ratio, […]

,

Cepstral Analiz Nedir?

When doing vibration analysis, the signals received from accelerometers in time waveform are examined in different domains by various mathematical transformations. The most common of these is the spectral analysis that we study in the frequency domain. Spectral analysis generates the vibration signature of the machines as well. When we put the raw signal into […]

CNC Makinelerde Durum İzleme ve Örnek Çalışma

Yıllardır pek çok imalat endüstrisinin bel kemiği takım tezgâhları olmuştur. Günümüzde de takım tezgâhları küresel ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Çeşitli sertliklerdeki malzemeleri işleyerek karmaşık tasarımların ürüne dönüşmesini sağlayan bu makinelerin performans, kalite ve en nihayetinde de karlılık için bakımlarının [...]

Bakım Organizasyonlarındaki Gizli Maliyetler

Birçok imalat firması sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturmak için toplam birim maliyetlerini azaltma ve şirketi mevcut normunun ötesinde daha fazla nasıl büyütebilecekleri üzerine çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Fakat bunu yapmak için yalnızca belirli bir makinenin üretim oranını iyileştirmek yeterli değildir, makinenin toplam maliyetlerini de düşürmeniz gerekir. Toplam maliyet [...]

Durum İzleme Nedir?

Durum izleme (Condition Monitoring), makine ve ekipmanlarındaki gelişen bir arızanın göstergesi olan önemli bir değişikliği belirlemek için titreşim ve sıcaklık, akım gibi durum parametrelerini izleme sürecidir. Durum izleme sistemleri, bakımın planlanmasına veya büyüyebilecek hasarları önleyerek sonuçlarından kaçınmaya imkân sağlar. Durum izleme [...]

,

Titreşim Sözlüğü

Heavy Point: It is the angular position of the unbalance vector at a given lateral position on the shaft. The heavy spot typically does not change with the rotational speed. Received Signal Strength Indication(RSSI): Shows the received signal strength. Larger Rssi value means stronger signal. It takes negative values due to the logarithmic formulation. Subharmonic: […]

Arıza Tespiti Nasıl Yapılır?

Endüstriyel tesislerde bakım-onarım operasyonlarının doğasındaki büyük farklılıklara rağmen temelde titreşim, sıcaklık, yağ kalitesi vb. gibi benzer niceliklerin ölçüldüğü süreçleri içerir. Bu süreçlerde sensörlerden gelen veriler, dönüştürücüler ile farklı birimlere çevrilerek sistem sağlığı hakkında yorumlar yapılır. Titreşim analizlerinde ise genelde [...]