Yöneticinize Kestirimci Bakımın Faydalarını Açıklamakta Kullanabileceğiniz 6 İpucu

Meet James, he works as a maintenance chief engineer at a factory working 3 shifts. With his team, he is responsible for production lines and auxiliary facilities. It is ready to maintain everything from water pumps to PLCs with his team. It…
,

Elektriksel İmza Analizi ile Kestirimci Bakım

Fig 1. Faults Detected by Different Methods As a result of targeting more reliable and more sustainable factories by reducing the need for human resource, the increasing needs of the industry, and the costs caused by these needs; machine…
, ,

Makine Verisini Anlamak

Machine data is the set of physical quantities and attributes that the machine has or creates. This data is provided by various sensors, software, and machine manufacturers. Recently, machine data has started to attract more attention as the…

Önleyici vs Kestirimci Bakım

As a part of the digitalization process of manufacturing, the industrial internet of things (IIoT) is the use of smart sensors and AI/ML algorithms to enhance production and industrial processes. Every machine speaks with several measures such…
,

AI Tabanlı Kestirimci Bakım

With the increasing demand of IIoT in the age of digitalization, data-driven maintenance optimization of industrial equipment is one of the most trending topics among maintenance professionals. At the beginning, data gathered by various sensors…

Durum İzlemenin Mevcut Sistemlere Entegrasyonunun Önemi

We talked about condition monitoring and its importance in our previous blog post. The basic principle in condition monitoring is to detect failures in machinery and equipment to predict using equipment-specific condition parameters, such as…

CNC Makinelerde Durum İzleme ve Örnek Çalışma

Yıllardır pek çok imalat endüstrisinin bel kemiği takım tezgâhları olmuştur. Günümüzde de takım tezgâhları küresel ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Çeşitli sertliklerdeki malzemeleri işleyerek karmaşık tasarımların ürüne dönüşmesini sağlayan bu makinelerin performans, kalite ve en nihayetinde de karlılık için bakımlarının...

Bakım Organizasyonlarındaki Gizli Maliyetler

Birçok imalat firması sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturmak için toplam birim maliyetlerini azaltma ve şirketi mevcut normunun ötesinde daha fazla nasıl büyütebilecekleri üzerine çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Fakat bunu yapmak için yalnızca belirli bir makinenin üretim oranını iyileştirmek yeterli değildir...

Durum İzleme Nedir?

Durum izleme (Condition Monitoring), makine ve ekipmanlarındaki gelişen bir arızanın göstergesi olan önemli bir değişikliği belirlemek için titreşim, sıcaklık ve akım gibi durum parametrelerini izleme sürecidir. Durum İzleme sistemleri, yıkıcı arızalara yol açabilecek arızaları tespit etme fırsatı verir ve bakım ekiplerinin planlı bakım oluşturmasına olanak tanır. Durum izleme teknikleri genelde motor gibi döner ekipmanlar...