Sektörünüze ve Size Özel Kapsamlı ve Düşük Maliyetli Kestirimci Bakım Çözümleri Sunuyoruz

IIoT çözümlerimizle işletmenizin güvenilirliğini ve verimliliğini artırırken kesinti, enerji ve bakım maliyetlerinizi en aza indiriyoruz. Bu sayede kazancınızı artırabilir, işletmenizin ömrünü uzatabilirsiniz.

IIoT çözümlerimizle işletmenizin güvenilirliğini ve verimliliğini artırırken kesinti, enerji ve bakım maliyetlerinizi en aza indiriyoruz. Bu sayede kazancınızı artırabilir, işletmenizin ömrünü uzatabilirsiniz.

Otomotiv

Otomotiv endüstrisinde makine ve ekipmanların verimliliğin arttırılması üretkenlik, kalite ve kârlılık için önemli katkılar sağlar. Ekipman verimliliği işletmenin rekabet edebilir şartlarda çalışmasında da belirleyici unsur olabilir. Üretim sürekliliği ve sürdürülebilirlik, daha yüksek verimlilik için bakım süreçlerini optimize etmeye yönelik sürekli ve acil bir ihtiyaç olduğu anlamına gelir.

Otomotiv sektöründe artan rekabet, küresel akıllı çözümlerin üretim hatlarını yönetmek için halihazırda kullanılan tanıdık araçlarla entegrasyonunu gerektirir. Bununla birlikte, gittikçe daha verimli ve yalın üretim yöntemleri önemli değişiklikler getirirken, bakım stratejileri de teknoloji ile birlikte otomatize olmaya başlamıştır. Zorlayıcı çalışma şartları altında yüksek üretkenliğe ulaşılması için makine ve ekipmanın bakımının doğru yöntemlerle yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda kullanılması gereken durum izleme ve kestirimci bakım sistemleri kuruluşlara önemli miktarda kazançlar sağlamaktadır.

Ölçüm ve analizde hangi tekniklerin kullanılacağının belirlenmesinden önce, uygulamadaki yöntem konusunda (offline veya online) karar verilmelidir. Online ve offline durum izleme üzerine blog sayfamızda bu konuyu daha derin açıklıyoruz.

Sensemore Durum İzleme Sistemlerini seri üretim hatlarındaki kritik ekipmanlarınız üzerinden otomatize ölçümler alarak ekipmanlarınızın faydalı ömrünü uzatırken, Ar-Ge ve Kalite Kontrolde ürün titreşim standardının kontrolü için de kullanabilirsiniz.

Enerji

Buhar ve gaz türbinleri, kombine çevrim termik enerji santralleri, hidroelektrik enerji santralleri ve rüzgar türbinleri gibi çeşitli enerji üretim metodları vardır. Bu tarz enerji santrallerinde oluşabilecek arıza ve duruşların maliyetleri çok yüksektir. Bu nedenle etkin bir durum izleme sistemi yaşamsal öneme sahiptir.

Yenilenebilir enerjinin gün geçtikçe daha fazla önem kazanması ve yatırım için uygulanan teşvik politikaları rüzgar enerjisini gün geçtikçe daha yaygın hale getirmektedir. Rüzgâr türbinleri, hidrolik türbinler gibi, yerleşim bölgelerine uzak yerlere kuruldukları ve sınırlı sayıda personelle işletildikleri için arıza durumunda ortaya çıkacak maliyet oldukça yüksektir. Rüzgar türbinlerinin, özellikle döner aksamı, rulman ve dişlilerin aşınmasında durum izleme sistemleri ile sürekli izlenmelidir.

Sensemore Durum İzleme Sistemleri enerji santrallerinin farklı ihtiyaçlarına göre çeşitli haberleşme protokolleri kullanan donanımları ve kullanıcı dostu bulut uygulaması sayesinde enerji santrallerindeki plansız duruşların önüne geçerek, verimliliği artırmanıza yardımcı oluyor.

Otomotiv

Otomotiv endüstrisinde makine ve ekipmanların verimliliğin arttırılması üretkenlik, kalite ve kârlılık için önemli katkılar sağlar. Ekipman verimliliği işletmenin rekabet edebilir şartlarda çalışmasında da belirleyici unsur olabilir. Üretim sürekliliği ve sürdürülebilirlik, daha yüksek verimlilik için bakım süreçlerini optimize etmeye yönelik sürekli ve acil bir ihtiyaç olduğu anlamına gelir.

Otomotiv sektöründe artan rekabet, küresel akıllı çözümlerin üretim hatlarını yönetmek için halihazırda kullanılan tanıdık araçlarla entegrasyonunu gerektirir. Bununla birlikte, gittikçe daha verimli ve yalın üretim yöntemleri önemli değişiklikler getirirken, bakım stratejileri de teknoloji ile birlikte otomatize olmaya başlamıştır. Zorlayıcı çalışma şartları altında yüksek üretkenliğe ulaşılması için makine ve ekipmanın bakımının doğru yöntemlerle yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda kullanılması gereken durum izleme ve kestirimci bakım sistemleri kuruluşlara önemli miktarda kazançlar sağlamaktadır.

Ölçüm ve analizde hangi tekniklerin kullanılacağının belirlenmesinden önce, uygulamadaki yöntem konusunda (offline veya online) karar verilmelidir. Online ve offline durum izleme üzerine blog sayfamızda bu konuyu daha derin açıklıyoruz.

Sensemore Durum İzleme Sistemlerini seri üretim hatlarındaki kritik ekipmanlarınız üzerinden otomatize ölçümler alarak ekipmanlarınızın faydalı ömrünü uzatırken, Ar-Ge ve Kalite Kontrolde ürün titreşim standardının kontrolü için de kullanabilirsiniz.

Enerji

Buhar ve gaz türbinleri, kombine çevrim termik enerji santralleri, hidroelektrik enerji santralleri ve rüzgar türbinleri gibi çeşitli enerji üretim metodları vardır. Bu tarz enerji santrallerinde oluşabilecek arıza ve duruşların maliyetleri çok yüksektir. Bu nedenle etkin bir durum izleme sistemi yaşamsal öneme sahiptir.

Yenilenebilir enerjinin gün geçtikçe daha fazla önem kazanması ve yatırım için uygulanan teşvik politikaları rüzgar enerjisini gün geçtikçe daha yaygın hale getirmektedir. Rüzgâr türbinleri, hidrolik türbinler gibi, yerleşim bölgelerine uzak yerlere kuruldukları ve sınırlı sayıda personelle işletildikleri için arıza durumunda ortaya çıkacak maliyet oldukça yüksektir. Rüzgar türbinlerinin, özellikle döner aksamı, rulman ve dişlilerin aşınmasında durum izleme sistemleri ile sürekli izlenmelidir.

Sensemore Durum İzleme Sistemleri enerji santrallerinin farklı ihtiyaçlarına göre çeşitli haberleşme protokolleri kullanan donanımları ve kullanıcı dostu bulut uygulaması sayesinde enerji santrallerindeki plansız duruşların önüne geçerek, verimliliği artırmanıza yardımcı oluyor.

Beyaz Eşya

Beyaz eşya fabrikalarındaki duruşlar nedeniyle tutulan yarı mamul stoklarının yüksekliği, yüksek ekipman ve arıza sayısına bakım ekiplerinin güçlükle müdahale etmesi ve beklentiye göre düşük OEE seviyeleri online durum izleme sistemlerinin gerekliliğini göstermektedir. Fabrika makine ve ekipmanların verimliliğinin arttırılması üretkenlik, ve işletmenin rekabet edebilir şartlarda çalışmasında da belirleyici unsulardır. Üretim sürekliliği ve sürdürülebilirlik, daha yüksek verimlilik için bakım süreçlerini optimize etmeye yönelik sürekli ve acil bir ihtiyaç olduğu anlamına gelir.

Online durum izleme sistemleri mevcut durumdaki kaynakların daha iyi kullanılması ve israfın önlenmesi halinde artan ihtiyaçların karşılanabileceği ve maliyetlerin azaltabileceği görülmüştür. Durum izleme sistemi ile birlikte verimsizliklerin arkasına saklanmış gizli fabrikayı ortaya çıkararak en az yatırımla kapasiteyi yaklaşık ’ye kadar artırabilirsiniz.

Çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi, buzdolabı gibi yaygın beyaz eşyaların çoğunda döner ekipmanların yer alması sebebiyle ürün kalitesi önemli bir yere sahiptir. Döner ekipmanların titreşim oluşturması nedeniyle makinelerin Ar-Ge tasarım aşamasında ve üretim sonunda kalite & kontrol departmanlarında titreşim değerlerinin kontrol edilmelidir.

Çimento ve Mineral

Günümüzün modern endüstri yapısı yüksek verimli makine ve bu makinelerden oluşan tesisleri gerektirmektedir. Çimento ve mineral fabrikalarındaki makinalar ağır yük ve çevre koşulları altında çalışmaktadır. Çimento Fabrikalarında; sürekli malzeme akış prensibi, yüksek enerji ihtiyacı ve müşteri odaklı üretim planlanması ile beklenmedik arızaların büyük maddi kayıplara yol açacağından dolayı ileri düzey bakım teknikleri uygulanmalıdır.
Metal cevheri ve diğer endüstriyel mineralleri işleyen tesislerde de maliyetleri düşürmeye çalışırken aynı zamanda üretkenliği yükseltmek gerekmektedir. Yüksek enerji maliyetleri ve gün geçtikçe daha zorlayıcı olan çevre koruma politikaları üretkenliği arttırma çabaları üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Zorlayıcı çalışma şartları altında yüksek üretkenliğe ulaşılması için makine ve ekipmanın bakımının doğru yöntemlere yapılması gerekmektedir.
Çimento sektörü ölçülmeyen hiçbir şeyin kontrol altında tutulamayacağını benimseyen bir prensibe sahiptir. Çimento ve mineral tesisleri sıcak prosese sahip olması ve olası uzun süreli duruşlarda döner fırınların refrakter tuğlalarının hasar görmesi sebebiyle plansız duruşlar oluşarak prosesi sekteye uğratabilir.
Titreşim, termal, ultrasonik ölçümler ve yağ numunelerinin analizleri gibi tüm kestirimci bakım yöntemleri hemen hemen çimento fabrikalarında uygulanmakta ve bakımlar bu ölçümler ışığında planlanmaktadır. Döner makinaların sağlığı ile ilgili en ayrıntılı bilgi, yataklar üzerinden periyodik olarak alınan titreşim (vibrasyon) ölçümlerinin analizi ile edinilir. Her üretim tesisi, farklı güvenilirlik kategorilerine giren ekipmanlara ve proses süreçlerine sahiptir ve çoğu tesis ekipmanlarını periyodik şekilde portatif veri toplama yöntemlerini kullanarak izlemektedir. Ancak kritik ekipmanların ve proseslerin sağlığı için belirlenen ölçüm periyodu yetersiz kalabilir. Kritik ekipmanların ve süreçlerin durumunun anlık bilinmemesi, prosesin durmasına ve akabinde üretim kaybına yol açmasına sebebiyet verebilir.
Sensemore özellikle çimento ve mineral tesislerindeki ulaşılması zor noktalardaki kritik ekipmanlar için tak-çalıştır Anchor sensörünü geliştirmiştir. Tesisinizdeki kritik ekipmanlara Anchor’ı yerleştirerek 2 yıldan fazla titreşim ve sıcaklık ölçümleri alarak anlık durum izleme sistemini kurabilirsiniz.

Beyaz Eşya

Beyaz eşya fabrikalarındaki duruşlar nedeniyle tutulan yarı mamul stoklarının yüksekliği, yüksek ekipman ve arıza sayısına bakım ekiplerinin güçlükle müdahale etmesi ve beklentiye göre düşük OEE seviyeleri online durum izleme sistemlerinin gerekliliğini göstermektedir. Fabrika makine ve ekipmanların verimliliğinin arttırılması üretkenlik, ve işletmenin rekabet edebilir şartlarda çalışmasında da belirleyici unsulardır. Üretim sürekliliği ve sürdürülebilirlik, daha yüksek verimlilik için bakım süreçlerini optimize etmeye yönelik sürekli ve acil bir ihtiyaç olduğu anlamına gelir.

Online durum izleme sistemleri mevcut durumdaki kaynakların daha iyi kullanılması ve israfın önlenmesi halinde artan ihtiyaçların karşılanabileceği ve maliyetlerin azaltabileceği görülmüştür. Durum izleme sistemi ile birlikte verimsizliklerin arkasına saklanmış gizli fabrikayı ortaya çıkararak en az yatırımla kapasiteyi yaklaşık ’ye kadar artırabilirsiniz.

Çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi, buzdolabı gibi yaygın beyaz eşyaların çoğunda döner ekipmanların yer alması sebebiyle ürün kalitesi önemli bir yere sahiptir. Döner ekipmanların titreşim oluşturması nedeniyle makinelerin Ar-Ge tasarım aşamasında ve üretim sonunda kalite & kontrol departmanlarında titreşim değerlerinin kontrol edilmelidir.

Çimento ve Mineral

Günümüzün modern endüstri yapısı yüksek verimli makine ve bu makinelerden oluşan tesisleri gerektirmektedir. Çimento ve mineral fabrikalarındaki makinalar ağır yük ve çevre koşulları altında çalışmaktadır. Çimento Fabrikalarında; sürekli malzeme akış prensibi, yüksek enerji ihtiyacı ve müşteri odaklı üretim planlanması ile beklenmedik arızaların büyük maddi kayıplara yol açacağından dolayı ileri düzey bakım teknikleri uygulanmalıdır.
Metal cevheri ve diğer endüstriyel mineralleri işleyen tesislerde de maliyetleri düşürmeye çalışırken aynı zamanda üretkenliği yükseltmek gerekmektedir. Yüksek enerji maliyetleri ve gün geçtikçe daha zorlayıcı olan çevre koruma politikaları üretkenliği arttırma çabaları üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Zorlayıcı çalışma şartları altında yüksek üretkenliğe ulaşılması için makine ve ekipmanın bakımının doğru yöntemlere yapılması gerekmektedir.
Çimento sektörü ölçülmeyen hiçbir şeyin kontrol altında tutulamayacağını benimseyen bir prensibe sahiptir. Çimento ve mineral tesisleri sıcak prosese sahip olması ve olası uzun süreli duruşlarda döner fırınların refrakter tuğlalarının hasar görmesi sebebiyle plansız duruşlar oluşarak prosesi sekteye uğratabilir.
Titreşim, termal, ultrasonik ölçümler ve yağ numunelerinin analizleri gibi tüm kestirimci bakım yöntemleri hemen hemen çimento fabrikalarında uygulanmakta ve bakımlar bu ölçümler ışığında planlanmaktadır. Döner makinaların sağlığı ile ilgili en ayrıntılı bilgi, yataklar üzerinden periyodik olarak alınan titreşim (vibrasyon) ölçümlerinin analizi ile edinilir. Her üretim tesisi, farklı güvenilirlik kategorilerine giren ekipmanlara ve proses süreçlerine sahiptir ve çoğu tesis ekipmanlarını periyodik şekilde portatif veri toplama yöntemlerini kullanarak izlemektedir. Ancak kritik ekipmanların ve proseslerin sağlığı için belirlenen ölçüm periyodu yetersiz kalabilir. Kritik ekipmanların ve süreçlerin durumunun anlık bilinmemesi, prosesin durmasına ve akabinde üretim kaybına yol açmasına sebebiyet verebilir.
Sensemore özellikle çimento ve mineral tesislerindeki ulaşılması zor noktalardaki kritik ekipmanlar için tak-çalıştır Anchor sensörünü geliştirmiştir. Tesisinizdeki kritik ekipmanlara Anchor’ı yerleştirerek 2 yıldan fazla titreşim ve sıcaklık ölçümleri alarak anlık durum izleme sistemini kurabilirsiniz.

Petrol ve Gaz

Petrol ve gaz temini konusunda zorlayıcı pazar, iş gücü ve çevresel mevzuat şartları içerisinde yeni rezervler ortaya çıkarma, petrol ve gaz firmalarının tüm üretim süreçlerindeki verimliliklerini arttırmaları gerekmektedir. Ham petrol fiyatlarındaki artış ve kâr marjlarındaki azalma petrokimya tesisleri ve rafinerilerin prodüktivite konusuna odaklanmalarına neden olmuştur.

Petrol ve gaz operasyonları arızalandığında, enerji tedariği üzerinde önemli bir domino etkisine neden olabilir. Gazın sıvı hale dönüştürülmesi ve boru hatlarıyla taşınması gereken proses ve makineler itibarıyla önemli bakım riskleri barındırmaktadır. Durum izleme ve kestirimci bakımın kullanılması, ekipman arızası nedeniyle ortaya çıkan operasyonel giderleri ve çevresel riskleri de azaltmasına yardımcı olması nedeniyle petrol ve gaz şirketleri için önemli bir çözüm sunmaktadır.

Petrol ve gaz tesislerinde, Sensemore’un tak-çalıştır sensörlerini kritik ekipmanlar üzerine yerleştirerek üretim süreçlerini optimize edebilirsiniz. Sensemore durum izleme sistemlerini kullanarak da, tesisiniz de oluşacak planlanmamış duruşların önüne geçebilir, ekipmanlara göre oluşturulan alarmlar ile birlikte anlık aksiyonlar alarak ekipmanların faydalı ömrünü uzatabilirsiniz.

Makina & İmalat

İmalat endüstrisindeki bakım ve güvenilirlik uzmanları bir dizi zorlukla karşı karşıyadır. Bakım organizasyonlarının amacı her zaman varlık kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu sebeple hammaddeyi bitmiş ürünlere dönüştüren üretim bölümündeki makinelerin bakımı kullanılabilirlik ve performans için çok önemli bir yere sahiptir.

Özelikle pres, haddeleme ve ısıl işlem olmak üzere metal endüstrisindeki son derece ağır çalışma şartları arızalarla sık karşılaşılmasına neden olmakta ve etkin biçimde bakım yapılmasını zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak, imalat endüstrisinde dünya ölçeğinde var olan sert rekabet şartları fabrikadaki makine ve ekipmanın 0 çalıştırılmasını gerekli hale getirmiştir.

Yedek parça yönetimi de üretim sürekliliği için benzer bir zorluk oluşturur. Sınırlı bütçelerle bakım uzmanları, hangi parçalara ihtiyaç duyacaklarını ve bunları ne zaman temin edeceklerini değerlendirmelidir. Yedek parça hazır değilse veya gerektiğinde sipariş edilmemişse, bir varlığın arıza süresi, yedek parçayı beklerken günler, haftalar hatta aylar sürebilir. Bu genellikle yedek parça envanterinin birikmesine yol açar, bu da sadece işletme sermayesini bağlamakla kalmaz, aynı zamanda bozulma riskini artırır.

Sensemore durum izleme sistemleri ile birlikte varlıklarınızın arıza durumlarını anlık inceleyebilir, alarmlar alabilir bu verilere göre optimum bakım planları oluşturabilirsiniz.

Petrol ve Gaz

Petrol ve gaz temini konusunda zorlayıcı pazar, iş gücü ve çevresel mevzuat şartları içerisinde yeni rezervler ortaya çıkarma, petrol ve gaz firmalarının tüm üretim süreçlerindeki verimliliklerini arttırmaları gerekmektedir. Ham petrol fiyatlarındaki artış ve kâr marjlarındaki azalma petrokimya tesisleri ve rafinerilerin prodüktivite konusuna odaklanmalarına neden olmuştur.

Petrol ve gaz operasyonları arızalandığında, enerji tedariği üzerinde önemli bir domino etkisine neden olabilir. Gazın sıvı hale dönüştürülmesi ve boru hatlarıyla taşınması gereken proses ve makineler itibarıyla önemli bakım riskleri barındırmaktadır. Durum izleme ve kestirimci bakımın kullanılması, ekipman arızası nedeniyle ortaya çıkan operasyonel giderleri ve çevresel riskleri de azaltmasına yardımcı olması nedeniyle petrol ve gaz şirketleri için önemli bir çözüm sunmaktadır.

Petrol ve gaz tesislerinde, Sensemore’un tak-çalıştır sensörlerini kritik ekipmanlar üzerine yerleştirerek üretim süreçlerini optimize edebilirsiniz. Sensemore durum izleme sistemlerini kullanarak da, tesisiniz de oluşacak planlanmamış duruşların önüne geçebilir, ekipmanlara göre oluşturulan alarmlar ile birlikte anlık aksiyonlar alarak ekipmanların faydalı ömrünü uzatabilirsiniz.

Makina & İmalat

İmalat endüstrisindeki bakım ve güvenilirlik uzmanları bir dizi zorlukla karşı karşıyadır. Bakım organizasyonlarının amacı her zaman varlık kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu sebeple hammaddeyi bitmiş ürünlere dönüştüren üretim bölümündeki makinelerin bakımı kullanılabilirlik ve performans için çok önemli bir yere sahiptir.

Özelikle pres, haddeleme ve ısıl işlem olmak üzere metal endüstrisindeki son derece ağır çalışma şartları arızalarla sık karşılaşılmasına neden olmakta ve etkin biçimde bakım yapılmasını zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak, imalat endüstrisinde dünya ölçeğinde var olan sert rekabet şartları fabrikadaki makine ve ekipmanın 0 çalıştırılmasını gerekli hale getirmiştir.

Yedek parça yönetimi de üretim sürekliliği için benzer bir zorluk oluşturur. Sınırlı bütçelerle bakım uzmanları, hangi parçalara ihtiyaç duyacaklarını ve bunları ne zaman temin edeceklerini değerlendirmelidir. Yedek parça hazır değilse veya gerektiğinde sipariş edilmemişse, bir varlığın arıza süresi, yedek parçayı beklerken günler, haftalar hatta aylar sürebilir. Bu genellikle yedek parça envanterinin birikmesine yol açar, bu da sadece işletme sermayesini bağlamakla kalmaz, aynı zamanda bozulma riskini artırır.

Sensemore durum izleme sistemleri ile birlikte varlıklarınızın arıza durumlarını anlık inceleyebilir, alarmlar alabilir bu verilere göre optimum bakım planları oluşturabilirsiniz.

Metalurji

Metalurji endüstrisindeki mevcut ekonomik panorama her zamankinden daha önemlidir ve bir şirketin düşük fiyatlarla kaliteli ürünler sağlama kabiliyetinde son derece etkilidir. Makine bakım süreleri ve üretim maliyetlerine doğrudan etkisi olan makine bakımı, bir şirketin maliyet, kalite ve performans açısından rekabetçi olma becerisiyle doğrudan ilgilidir. Modern bakım yaklaşımları, arıza oranlarını düşürmeyi ve üretim sürelerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır, ancak henüz yaygın olarak uygulanmamaktadır.

Metalurji, cevher veya metal içeren ham maddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, alaşımlandırılmasını, şekillendirilmesini, korunmasını, ve üretim-kullanım ömrü aşamalarını içermektedir. Çevresel kaygı ve sorumlulukları da dikkate alarak, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte ve istenilen biçimde metal şekillendirmede makine ve ekipman performansı en önemli paya sahiptir. Isıl işleminde yer aldığı metalurji tesislerinde ekipmanlar daha kritik öneme sahip olmaktadır. Bu sebeple metalürji tesisinin anlık durum izleme sistemi ile yönetilmesi kalite, verimlilik ve üretkenliği artıracaktır.

Sensemore durum izleme sistemleri tesisinizdeki farklı senaryoları uygun sensörleri ile ekipman sağlığınızı kontrol ederek planlı bakımlar oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Hızlı tüketim & Ambalajlı ürünler

Ambalajlı tüketim malları olarak da bilinen hızlı tüketim ürünleri, hızlı ve nispeten düşük maliyetle satılan ürünlerdir. Hızlı tüketim ürünleri endüstrisindeki ekstrem sıcaklık ve yüksek nemli ortamla beraber, yapılan yıkama işlemleri, makinelerde korozyona ve yağlayıcılarda sorunlara neden olur. Bu şartlar nedeniyle makinelerin verimliliği ve fabrikanın üretkenliği azalır. Bu sorunların yanı sıra sağlık, emniyet ve çevre düzenlemelerine de uyum sağlayarak rekabet edebilmek kolay olmamaktadır. Kullanılan makinelerin tipi ne olursa olsun, verim ve kârlılığın en yüksek seviyeye çıkartılması için gereken durum izleme sistemin kurulması gerekmektedir.

Artan rekabet ile birlikte günümüzde üretim maliyetlerini azaltırken, makine verimi emniyet ve güvenilirliği artırmak zorunlu hale gelmiştir. Hızlı tüketim ürünleri alanındaki ortalama üretim kapasitesi saatte 1000 adettir. Kâr marjlarının düşük olması nedeniyle plansız duruşlar ciddi zararlara yol açabilmektedir. Tek bir fabrikada çeşitli ürünlerin üretilmesi, ekipman durumlarını izlemenin gerekliliğini göstermektedir. Makine durumunun ürün kalitesini etkilemesi nedeniyle de ekipmanların sürekli izlenmesi gerekmektedir.

Paketleme makineleri, kesme makineleri, soğutucular, konveyörler gibi çeşitli ekipmanlarınızın anlık durumlarını izlemek için çeşitli senaryolara uygun sensörleri ve verileri doğru analiz edebileceğiniz bir uygulamayı Sensemore’un sunduğu çözümler ile elde edebilirsiniz.

Metalurji

Metalurji endüstrisindeki mevcut ekonomik panorama her zamankinden daha önemlidir ve bir şirketin düşük fiyatlarla kaliteli ürünler sağlama kabiliyetinde son derece etkilidir. Makine bakım süreleri ve üretim maliyetlerine doğrudan etkisi olan makine bakımı, bir şirketin maliyet, kalite ve performans açısından rekabetçi olma becerisiyle doğrudan ilgilidir. Modern bakım yaklaşımları, arıza oranlarını düşürmeyi ve üretim sürelerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır, ancak henüz yaygın olarak uygulanmamaktadır.

Metalurji, cevher veya metal içeren ham maddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, alaşımlandırılmasını, şekillendirilmesini, korunmasını, ve üretim-kullanım ömrü aşamalarını içermektedir. Çevresel kaygı ve sorumlulukları da dikkate alarak, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte ve istenilen biçimde metal şekillendirmede makine ve ekipman performansı en önemli paya sahiptir. Isıl işleminde yer aldığı metalurji tesislerinde ekipmanlar daha kritik öneme sahip olmaktadır. Bu sebeple metalürji tesisinin anlık durum izleme sistemi ile yönetilmesi kalite, verimlilik ve üretkenliği artıracaktır.

Sensemore durum izleme sistemleri tesisinizdeki farklı senaryoları uygun sensörleri ile ekipman sağlığınızı kontrol ederek planlı bakımlar oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Hızlı tüketim & Ambalajlı ürünler

Ambalajlı tüketim malları olarak da bilinen hızlı tüketim ürünleri, hızlı ve nispeten düşük maliyetle satılan ürünlerdir. Hızlı tüketim ürünleri endüstrisindeki ekstrem sıcaklık ve yüksek nemli ortamla beraber, yapılan yıkama işlemleri, makinelerde korozyona ve yağlayıcılarda sorunlara neden olur. Bu şartlar nedeniyle makinelerin verimliliği ve fabrikanın üretkenliği azalır. Bu sorunların yanı sıra sağlık, emniyet ve çevre düzenlemelerine de uyum sağlayarak rekabet edebilmek kolay olmamaktadır. Kullanılan makinelerin tipi ne olursa olsun, verim ve kârlılığın en yüksek seviyeye çıkartılması için gereken durum izleme sistemin kurulması gerekmektedir.

Artan rekabet ile birlikte günümüzde üretim maliyetlerini azaltırken, makine verimi emniyet ve güvenilirliği artırmak zorunlu hale gelmiştir. Hızlı tüketim ürünleri alanındaki ortalama üretim kapasitesi saatte 1000 adettir. Kâr marjlarının düşük olması nedeniyle plansız duruşlar ciddi zararlara yol açabilmektedir. Tek bir fabrikada çeşitli ürünlerin üretilmesi, ekipman durumlarını izlemenin gerekliliğini göstermektedir. Makine durumunun ürün kalitesini etkilemesi nedeniyle de ekipmanların sürekli izlenmesi gerekmektedir.

Paketleme makineleri, kesme makineleri, soğutucular, konveyörler gibi çeşitli ekipmanlarınızın anlık durumlarını izlemek için çeşitli senaryolara uygun sensörleri ve verileri doğru analiz edebileceğiniz bir uygulamayı Sensemore’un sunduğu çözümler ile elde edebilirsiniz.

Bir sorunuz mu var?

Size özel çözümlerimiz ile senaryonuza en uygun yöntemi size sunalım.

Bize Ulaşın

Bir sorunuz mu var?

Size özel çözümlerimiz ile senaryonuza en uygun yöntemi size sunalım.

Bize Ulaşın