Güvenilirlik

Bir sistem ve ürün üzerindeki arızaları önleyebilme yeteneği, sürecin güvenilirliğinin göstergesidir. Güvenilirlik, hem üretim hattının hem de ortaya çıkan ürünün istenen durumda olmasını sağlayan bir üretim sürecinin kilit unsurudur. Bu güvenilirlik unsuru, süreci denetleyen mühendisler, bakım ve üretim personeli gibi güvenilirlik mühendisliği temsilcilerinin titiz çalışmalarıyla yaratılır ve sürdürülür.

Güvenilirlik kavramı, proaktif ve reaktif güvenilirlik olmak üzere iki farklı biçimde uygulanmaktadır. Proaktif güvenilirlik, olası arızaları öngörmeye ve arızanın oluşmasını önlemek için uygun önlemleri almaya dayanır. Reaktif güvenilirlik, daha çok, arızaların ortaya çıktıktan sonra ele alındığı ve ortadan kaldırıldığı bir arıza yönetimi yaklaşımıdır. Proaktif güvenilirlik ile olası bir arızayı daha oluşmadan tespit edip ortadan kaldırarak ideal bir güvenilirlik durumu yaratılır. Verimli bir güvenilirlik uygulaması için bu tür tahminlere ulaşmak, arıza analizinin yapılmasıyla mümkündür. 

FMEA

Arıza Modları ve Etkileri Analizi (FMEA), genellikle bir sistemin veya ekipmanın güvenilirliğini analiz etmek ve geliştirmek için atacağınız ilk adımlardan biridir. FMEA, bir sistemin her bileşeninin, montajının ve alt montajının gözlemlendiği ve her bir bileşenin karşılaşabileceği olası arızaları belirlemek için çalışıldığı bir arıza analizi yöntemidir. Her bir eleman, arıza modları ve bu tür arızaların tüm sistem üzerindeki etkileri açısından analiz edilir. 

Risk düzeyinin ve alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesi için, değerlendirilen unsurlara meydana gelme olasılığı, arızanın ciddiyeti ve tespit yöntemine göre puanlar verilir.

Olasılık

Bir bileşene olasılık derecelendirme analizi vermek için FEM hesaplamaları, literatür araştırması ve önceki arızalarla karşılaştırma gereklidir.

Derecelendirmeler ve anlamları şu şekildedir:

DerecelendirmeAnlam
1Hiç olası değil (neredeyse imkansız, benzer ürünlerde veya işlemlerde bilinen bir durum yok)
2Uzak (nispeten az sayıda hata)
3Ara sıra (ara sıra arızalar)
4Olası (tekrarlanan arızalar)
5Sık (arıza neredeyse kaçınılmazdır)
Tablo 1: Olasılık Derecelendirme Kriterleri

Ciddiyet:

Bir bileşene ciddiyet derecesi vermek için kullanıcının beklenenleri ve deneyimleri incelemesi gerekir. 

DerecelendirmeAnlam
1Güvenilirlik veya güvenlik üzerinde bir etkisi yok
2Çok küçük, hasar yok, yaralanma yok, yalnızca bakım işlemine neden olur (yalnızca seçici kullanıcılar tarafından fark edilir)
3Küçük, düşük hasar, hafif yaralanmalar (sistemin çok azını etkiler, ortalama bir kullanıcı tarafından fark edilir)
4Kritik (birincil işlev kaybına neden olur; tüm güvenlik sınırlarının kaybı, felaketten bir arıza uzakta, ciddi hasar, ağır yaralanmalar, maksimum 1 olası ölüm)
5Felaket (ürün çalışmaz hale gelir; arıza, tamamen güvensiz çalışmaya ve olası çoklu ölümlere neden olabilir)
Tablo 2: Ciddiyet Derecelendirme Kriterleri

Tespit Yöntemi: 

Olası bir arızayı tespit etme yeteneği ve yöntemi, FMEA'nın bir diğer önemli yönüdür. Bileşenler, arıza tespit kolaylığına göre değerlendirilir.

DerecelendirmeAnlam
1Kesin – hata testte yakalanacak –
2Neredeyse Kesin
3Yüksek
4Orta
5Düşük
Tablo 3: Tespit Yöntemi Derecelendirme Kriterleri

Ek Değerlendirme Kriterleri:

Potansiyel arıza modu, potansiyel neden, görev aşaması, arızanın yerel etkileri, sonraki daha yüksek seviye etkisi, sistem seviyesindeki son etki, algılama uyku süresi, daha fazla araştırma için eylemler, eksiksiz bir FMEA için gereken tüm bilgi kategorileridir.

Sensemore'un Güvenilirlik Uygulamalarına Etkisi 

Sensemore'un geliştirdiği çözümler, kullanıcılarına makinelerinin sağlığını izleme, koşulları sürekli gözetim altında tutma, farklı çalışma ve arıza modlarını tespit edip sınıflandırma, olası arızaları oluşmadan tahmin etme ve daha yüksek seviyede arıza tespit yeteneği sağlama olanağı sağlar. 

Sensemore çözümleri, FMEA uygulamaları için, çalışma rejimi, arıza modları, arızaların kök nedenleri ve titreşim, sıcaklık, akım, voltaj vb. birçok farklı veri türü hakkında sürekli veri toplayarak büyük bir avantaj sağlar. Farklı çalışma ve arıza modlarını ayırt ederek Sensemore ürünleri, FMEA'nın olasılık derecelendirme kısmı için daha kesin bir değerlendirme sağlar. Ayrıca Sensemore ürünlerinin kullanıcılarına sağladığı daha yüksek algılama gücü sayesinde, arıza tespitinin zorluk derecesini gösteren derecelendirme azaltılır.

Sensemore ürünleri gibi kestirimci bakım ve durum izleme uygulamaları sayesinde, FMEA gibi proaktif güvenilirlik analizleri yapmak daha kolay ve daha doğru.