Asset Maintenance and Management

Bakımda Varlık Yönetimi: Verimliliğin Maksimuma Çıkarılması

Bakım yönetiminde varlık yönetimi, bir organizasyonun varlıklarını bütün yaşam döngüleri boyunca denetleme, optimize etme ve sürdürme konusunda sistemli ve stratejik bir yaklaşımı ifade eder. Bu bağlamda varlıklar, geleneksel fiziksel…


Endüstriyel Bakım

Endüstriyel Bakım Nedir? Genel Bakış

Endüstriyel Bakım, imalat ve endüstri sektörlerindeki makine, ekipman ve tesislerin operasyonel verimliliğini korumayı ve optimize etmeyi amaçlayan sistemli uygulamalar ve faaliyetler bütünüdür. Bu, varlıkların sürekli işlevselliğini…