Sensemore Rapor - Durum Bazlı Kestirimci Bakım ile Net Sıfır Hedeflerinin Ulaşılabilir Hale Getirilmesi

Durum Bazlı Kestirimci Bakım ile Net-Sıfır Hedeflerinin Ulaşılabilir Hale Getirilmesi

Sürdürülebilirliğin önemli bir yönü, özellikle enerji için fosil yakıtların yakılması olmak üzere insan faaliyetlerinden…

Sensemore Rapor - Kestirimci Bakım Öngörüleri

Kestirimci Bakım Öngörüleri

Yakın gelecekte, tahmine dayalı bakımın çeşitli endüstrilerde giderek daha yaygın hale gelmesi, ekipmanın ne zaman…