Sensemore Rapor - Durum Bazlı Kestirimci Bakım ile Net Sıfır Hedeflerinin Ulaşılabilir Hale Getirilmesi

2023

Durum Bazlı Kestirimci Bakım ile Net Sıfır Hedeflerinin Ulaşılabilir Hale Getirilmesi

Sürdürülebilirliğin önemli bir yönü, özellikle enerji için fosil yakıtların yakılması olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını içeren dekarbonizasyondur.
Karbonsuzlaştırma, iklim değişikliğini ele almada önemlidir ve kirliliği azaltmak ve yenilenebilir enerji endüstrisinde yeni fırsatlar yaratmak gibi başka olumlu çevresel ve toplumsal etkileri olabilir.

Bu teknik incelemede, duruma dayalı kestirimci bakım ile karbondan arındırma arasındaki ilişki tartışılacaktır.

İndir

Durum Bazlı Kestirimci Bakım ile Net Sıfır Hedeflerinin Ulaşılabilir Hale Getirilmesi

Raporlar

Formu doldurarak teknik raporlara anında ulaşabilirsiniz.

Raporu İndirin