Enerji izleme

Enerji İzlemeyi Kullanarak Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkarma

Enerji verimliliği, artan enerji maliyetleri, çevresel kaygılar ve düzenlemeler nedeniyle modern tesis yönetimi için kritik öneme…

Motor Akım İmza Analizi

Kritiklik Analizi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Kritiklik analizi, sektörlerin en kritik varlıkları belirlemesine ve arıza sürelerini ve güvenlik tehlikelerini önlemek için…

Investing in Predictive Maintenance - vorausschauende Wartung investieren

Kestirimci Bakıma Yatırım Yapmanız İçin 8 Neden

Kestirimci bakım, işletmelerin maliyetli acil onarımlardan kaçınmasına, ekipman ömrünü uzatmasına, bakım planlarını optimize…

Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi

Kestirimci Bakım ve Kağıt Endüstrisi

Kestirimci bakım, titreşim analizi ve IoT veri toplama yoluyla ekipman sorunlarını erkenden tespit ederek verimliliği artırır ve…

Bakım Botu-Sensemore

Sensemore Bakım Botu

Yapay zeka destekli bot, ekipman arızalarını tahmin edebilir ve endüstriyel bakımda aksama sürelerini önleyebilir. Sensemore,…

Demir çelik kestirimci bakım

Demir Çelik Endüstrisi ve Kestirimci Bakım Uygulamaları

Demir & Çelik sektörü ekonomiye, enerji tüketimine ve karbon emisyonlarına önemli katkı sağlayan bir sektördür. Verileri ve…

Elektriksel İmza Analizi

Elektriksel İmza Analizinin Kestirimci Bakımdaki Rolü ve Önemi

Kestirimci bakım, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve beklenmedik arıza sürelerini önlemek için bir stratejidir, makine…

Mod Benzerliği Analizi

Yapay Zekâ Destekli Makine Modu Benzerliğini Kullanarak Arıza Teşhis Tekniği

Yapay zeka, makine arızalarını titreşim verileriyle teşhis edebilir ancak makine modu benzerlik analizi bir alternatiftir; bir…

İlaç Endüstrisi ve Kestirimci Bakım Uygulamaları

İlaç Endüstrisi ve Kestirimci Bakım Uygulamaları

Titreşim, elektrik analizi ve IIoT cihazları kullanan kestirimci bakım, ilaç endüstrisinde arıza sürelerini önleyebilir,…

Bakım Stratejileri

Bakım Stratejilerini İyileştirerek Sürdürülebilir Bir Geleceğe Katkıda Bulunmak

Sanayide sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak endüstriyel karbon emisyonlarının azaltılması, yeşil…

Bakımın Geleceği

Bakım Kültürünün Tarihi ve Geleceği

Bakım kültürü, arızaları meydana gelmeden önce tahmin etmek için Yapay Zeka teknolojisini kullanarak Düzelticiden Önleyici,…

Hata Ağacı Analizi - Fault Tree Analysis - Fehlerbaumanalyse

Hata Ağacı Analizi (FTA) Nedir?

Hata Ağacı Analizi, bir sistemdeki arızaların temel nedenlerini belirlemeye ve anlamaya yönelik bir yöntemdir. Bir arızayı…

Electric Motor - Predictive Maintenance with Electrical Signature Analysis

Elektriksel İmza Analizi ile Kestirimci Bakım

Makine sağlığı izleme yoluyla kestirimci bakım, her biri kırık çubuk arızası ve yanlış hizalama hataları gibi belirli hata…

Güvenilirlik ve FMEA

Güvenilirlik ve FMEA Nedir?

Güvenilirlik, proaktif ve reaktif yöntemlerle uygulanan bir sistem veya üründeki arızaları önleme yeteneğidir. FMEA (Failure…

Makine Verisi

Makine Verisini Anlamak

Makine verileri, makinelerin fiziksel özellikleri ve eylemleri tarafından üretilir, sensörler tarafından toplanır ve IoT ve büyük…

Önleyici vs Kestirimci Bakım

Önleyici vs Kestirimci Bakım

IIoT, titreşim, sıcaklık ve daha fazlası gibi ölçütlerin veri analizini kullanarak kestirimci bakım yoluyla üretimi ve…

Yapay zeka tabanlı kestirimci bakım

Yapay Zeka Tabanlı Kestirimci Bakım

Yapay zeka kullanan kestirimci bakım, bakıma ne zaman ihtiyaç duyulacağını tahmin ederek ekipman arızalarını önleyebilir. Kural…

Durum İzlemenin Mevcut Sistemlere Entegrasyonu

Durum İzlemenin Mevcut Sistemlere Entegrasyonunun Önemi

Durum izleme sistemlerinin SCADA, DCS, PLC ve RTU gibi mevcut sistemlere entegrasyonu, durum izleme uygulamalarının başarısı ve…

Dijital dönüşümde IoT entegrasyonu

Dijital Dönüşümde IoT Entegrasyonu

Şirketlerin eski ve yeni teknolojilerini bir araya getirmesi gerektiğinden, IoT ve SaaS ürünlerinin mevcut sistemlere…

Dijital Dönüşüm

5 Dakikada Dijital Dönüşüm

Sensemore, makine sağlığı izleme ve kestirimci bakım için uçtan uca bulut hizmeti sunarken aynı zamanda tesis içi gereksinimlere…

Zarf Analizi - Envelope Analysis - Hüllkurvenanalyse

Zarf Analizi

Rulmanlar, dönen makinelerde kritik unsurlardır, radyal ve eksenel yükleri desteklerler ve sürtünmeyi azaltırlar. Rulmanların…

Gear Analysis - Cepstral Analiz - Cepstral-Analyse

Cepstral Analiz Nedir?

Frekans spektrumundaki periyodikliği tespit etmek için kullanılan bir araç olan Cepstral Analizi, titreşim analizinde dişli…

Condition Monitoring in CNC Machines

CNC Makinelerde Durum İzleme ve Örnek Çalışma

İmalat endüstrileri için kritik olan takım tezgahları, performans ve karlılık için bakıma ihtiyaç duyar. CNC torna tezgahlarının…

Bakım Organizasyonlarındaki Gizli Maliyetler

Bakım Organizasyonlarındaki Gizli Maliyetler

İmalat şirketlerinde, bakım maliyetlerini azaltmak, toplam maliyetleri büyük ölçüde azaltabilir, ancak genellikle uzun vadede…

Durum İzleme - Condition Monitoring - Zustandsüberwachung

Durum İzleme Nedir?

Durum İzleme, titreşim, sıcaklık ve akım gibi parametreleri gözlemleyerek makinelerdeki/ekipmanlardaki arızaları tespit eder. Bu…

vibration glossary

Titreşim Sözlüğü

Titreşime dayalı durum izlemeden bahsederken farklı teknik terimler kullanılır. Bunların öğrenilmesi, durum izleme ve titreşim…

arıza tespiti

Arıza Tespiti Nasıl Yapılır?

Birden fazla parametre kullanan titreşim ölçümleri ve analizi, makinede gelişen sorunları duruş sürelerine neden olmadan önce…

titreşim ölçümünde parametre

Titreşim Ölçümünde Parametre Seçimleri

Titreşim ölçümleri, makinelerin kuvvetlere tepkisini belirlemek ve potansiyel sorunları belirlemek için kullanılır. Doğru…

Titreşim Analizi nedir - Schwingungsanalyse

Titreşim Analizi Nedir?

Titreşim analizini anlamak için öncelikle titreşim kavramının kendisini anlamak gerekir. Titreşim esasen bir makine parçasının…