Reactive Maintenance A Risky Approach to Asset Management

Reaktif Bakım: Varlık Yönetimine Riskli Bir Yaklaşım

Reaktif bakım, yaygın olmasına rağmen varlık yönetimi stratejileri için önemli riskler teşkil etmektedir. Bu yaklaşım sorunları…

Asset Utilization

İşletmenizde Varlık Kullanımını İyileştirme

Varlık kullanımını artırmak, iş performansını optimize etmek ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. İşletmeler…

Maximizing Overall Equipment Effectiveness

Saha Arıza Analizi

Saha Arıza Analizi, gerçek dünya ortamlarında kullanılan ürünlerdeki arızaların temel nedenlerini anlamayı amaçlayan sistematik…

Developing an Asset Management Strategy

Varlık Yönetimi Stratejisinin Geliştirilmesi

Kaynakları optimize etmeyi ve getirileri en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan kuruluşlar için etkili bir Varlık Yönetimi Stratejisi…

Reliability Engineering

Güvenilirlik Mühendisliği – Tanım ve Amaçlar

Modern endüstrinin temel taşlarından biri olan Güvenilirlik Mühendisliği, sistemlerin amaçlanan işlevlerini tutarlı bir şekilde…

Optimizing Production Calculating Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Üretimi Optimize Etme: Ekipman Etkinliğinin (OEE) Hesaplanması

Genel Ekipman Etkinliği (OEE), üretim süreçlerinin verimliliğini değerlendirmek için kullanılan çok önemli bir performans…

Improve Safety At Your Facility

İşyerinizde Güvenliği Artırmak için 9 Strateji

Tesisinizde güvenliği artırmak, çalışanları ve varlıkları korumak için çok önemlidir. Sıkı güvenlik protokollerinin uygulanması,…

Role of Predictive Maintenance in Machine Reliability

Makine Güvenilirliğinin Sağlanması: Kestirimci Bakımın Rolü

Kestirimci bakım, makine arızalarını öngörmek, maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak ve güvenliği iyileştirmek için veri…

Lean Maintenance Program

Yalın Bakım Programlarının 5 Faydası

Yalın Bakım Programları, varlık yönetimine verimlilik ve maliyet etkinliğine odaklanan modern bir yaklaşım sunar. İsrafı en aza…

Vibration Analysis - signal analysis tools

Titreşim Analizi için Güçlü Sinyal Analiz Araçları

Makine güvenilirliği için çok önemli olan kestirimci bakım, büyük ölçüde titreşim analizine dayanır. FFT gibi teknikler frekans…

predictive maintenance strategies

Makine Sağlığı Optimizasyonu için Kestirimci Bakım Stratejileri

Kestirimci bakım, gerçek zamanlı veri analizi ve IoT, AI ve bulut bilişim gibi gelişmiş teknolojiler aracılığıyla makine…

Write a Maintenance Policy

Etkili Bir Bakım Politikası Nasıl Geliştirilir?

Bir bakım politikası belirlemek ve oluşturmak, operasyonel verimliliği sağlamak ve varlık ömrünü uzatmak için çok önemlidir.…

Transfer Maintenance

Bakım Bilgisi Nasıl Etkili Bir Şekilde Aktarılır?

Bakım bilgisinin yakalanması, belgelenmesi ve aktarılması kurumsal verimlilik ve süreklilik için çok önemlidir. Ekipler, bilgi…

preventive maintenance optimization

Önleyici Bakım Optimizasyonu: Ekipman Güvenilirliğinin Artırılması

Önleyici Bakım Optimizasyonu (PMO), ekipman güvenilirliğini artırmak için kestirimci bakımı veri analitiği ve optimizasyon…

Artificial Intelligence - AI - The Evolution of Predictive Maintenance

Kestirimci Bakımın Evrimi: Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka

Makine öğrenimi ve yapay zeka, kestirimci bakımda devrim yaratarak reaktif yaklaşımdan proaktif yaklaşıma geçiş yapmıştır. Bu…

condition monitoring

Durum İzleme: Endüstriyel Bakımda Akıllı Gelecek

Durum İzleme, makine arızalarını tahmin etmek için gerçek zamanlı veri analizi kullanır ve proaktif bakım sağlar. Sıcaklık ve…

Implementing Predictive Maintenance

Kestirimci Bakımı Uygulamak için 7 Temel Strateji

Rekabetçi iş ortamında kestirimci bakım, ekipman arızalarını öngörmek için teknolojiyi kullanarak öne çıkar. Veri analizi, sensör…

What is Planned Maintenance?

Planlı Bakım Nedir?

Planlı bakım, ekipman arızalarını önlemek ve performansı optimize etmek için rutin görevleri planlayan proaktif bir bakım…

Planned Maintenance Percentage

Planlı Bakım Yüzdesi Neden Önemlidir? (PMP)

Planlı Bakım Yüzdesi (PMP) varlık yönetiminde çok önemli bir gösterge olup toplam bakım çabalarına karşı planlı bakım…

Kestirimci Bakım Programı - vorausschauenden Wartungsprogramms - predictive maintenance program

Adım Adım Kestirimci Bakım Programı Oluşturun

Kestirimci bakım programı oluşturmak yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir. Veri toplamadan analize ve uygulamaya kadar net…

Kestirimci Bakımda Yatırım Getirisini

Kestirimci Bakımda Yatırım Getirisini Etkileyen Temel Faktörler

Kestirimci bakım, işletmelerin varlık yönetiminde kritik bir rol oynar ve yatırım getirisini etkileyen temel faktörleri belirler.…

Motor Akım İmza Analizi

Motor Akım İmza Analizi (MCSA) ile Kestirimci Bakım

Motor Akım İmza Analizi (MCSA), elektrik motorlarının sağlığını değerlendirmek için kullanılan bir kestirimci bakım tekniğidir.…

Enerji izleme

Enerji İzlemeyi Kullanarak Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkarma

Enerji verimliliği, artan enerji maliyetleri, çevresel kaygılar ve düzenlemeler nedeniyle modern tesis yönetimi için kritik öneme…

Motor Akım İmza Analizi

Kritiklik Analizi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Kritiklik analizi, sektörlerin en kritik varlıkları belirlemesine ve arıza sürelerini ve güvenlik tehlikelerini önlemek için…

Investing in Predictive Maintenance - vorausschauende Wartung investieren

Kestirimci Bakıma Yatırım Yapmanız İçin 8 Neden

Kestirimci bakım, işletmelerin maliyetli acil onarımlardan kaçınmasına, ekipman ömrünü uzatmasına, bakım planlarını optimize…

Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi

Kestirimci Bakım ve Kağıt Endüstrisi

Kestirimci bakım, titreşim analizi ve IoT veri toplama yoluyla ekipman sorunlarını erkenden tespit ederek verimliliği artırır ve…

Bakım Botu-Sensemore

Sensemore Bakım Botu

Yapay zeka destekli bot, ekipman arızalarını tahmin edebilir ve endüstriyel bakımda aksama sürelerini önleyebilir. Sensemore,…

Demir çelik kestirimci bakım

Demir Çelik Endüstrisi ve Kestirimci Bakım Uygulamaları

Demir & Çelik sektörü ekonomiye, enerji tüketimine ve karbon emisyonlarına önemli katkı sağlayan bir sektördür. Verileri ve…

Elektriksel İmza Analizi

Elektriksel İmza Analizinin Kestirimci Bakımdaki Rolü ve Önemi

Kestirimci bakım, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve beklenmedik arıza sürelerini önlemek için bir stratejidir, makine…

Mod Benzerliği Analizi

Yapay Zeka Destekli Makine Modu Benzerliği ile Arıza Teşhisi

Yapay zeka, makine arızalarını titreşim verileriyle teşhis edebilir ancak makine modu benzerlik analizi bir alternatiftir; bir…

İlaç Endüstrisi ve Kestirimci Bakım Uygulamaları

İlaç Endüstrisi ve Kestirimci Bakım Uygulamaları

Titreşim, elektrik analizi ve IIoT cihazları kullanan kestirimci bakım, ilaç endüstrisinde arıza sürelerini önleyebilir,…

Bakım Stratejileri

Sürdürülebilirlik için Bakım Stratejilerini Geliştirmek

Sanayide sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak endüstriyel karbon emisyonlarının azaltılması, yeşil…

Bakımın Geleceği

Bakım Kültürünün Tarihi ve Geleceği

Bakım kültürü, arızaları meydana gelmeden önce tahmin etmek için Yapay Zeka teknolojisini kullanarak Düzelticiden Önleyici,…

Hata Ağacı Analizi - Fault Tree Analysis - Fehlerbaumanalyse

Hata Ağacı Analizi (FTA) Nedir?

Hata Ağacı Analizi, bir sistemdeki arızaların temel nedenlerini belirlemeye ve anlamaya yönelik bir yöntemdir. Bir arızayı…

Electric Motor - Predictive Maintenance with Electrical Signature Analysis

Elektriksel İmza Analizi ile Kestirimci Bakım

Makine sağlığı izleme yoluyla kestirimci bakım, her biri kırık çubuk arızası ve yanlış hizalama hataları gibi belirli hata…

Güvenilirlik ve FMEA

Güvenilirlik ve FMEA Nedir?

Güvenilirlik, proaktif ve reaktif yöntemlerle uygulanan bir sistem veya üründeki arızaları önleme yeteneğidir. FMEA (Failure…

Makine Verisi

Makine Verisini Anlamak

Makine verileri, makinelerin fiziksel özellikleri ve eylemleri tarafından üretilir, sensörler tarafından toplanır ve IoT ve büyük…

Önleyici vs Kestirimci Bakım

Önleyici vs Kestirimci Bakım

IIoT, titreşim, sıcaklık ve daha fazlası gibi ölçütlerin veri analizini kullanarak kestirimci bakım yoluyla üretimi ve…

Yapay zeka tabanlı kestirimci bakım

Yapay Zeka Tabanlı Kestirimci Bakım

Yapay zeka kullanan kestirimci bakım, bakıma ne zaman ihtiyaç duyulacağını tahmin ederek ekipman arızalarını önleyebilir. Kural…

Durum İzlemenin Mevcut Sistemlere Entegrasyonu

Durum İzlemenin Mevcut Sistemlere Entegrasyonunun Önemi

Durum izleme sistemlerinin SCADA, DCS, PLC ve RTU gibi mevcut sistemlere entegrasyonu, durum izleme uygulamalarının başarısı ve…

Dijital dönüşümde IoT entegrasyonu

Dijital Dönüşümde IoT Entegrasyonu

Şirketlerin eski ve yeni teknolojilerini bir araya getirmesi gerektiğinden, IoT ve SaaS ürünlerinin mevcut sistemlere…

Dijital Dönüşüm

5 Dakikada Dijital Dönüşüm

Sensemore, makine sağlığı izleme ve kestirimci bakım için uçtan uca bulut hizmeti sunarken aynı zamanda tesis içi gereksinimlere…

Zarf Analizi - Envelope Analysis - Hüllkurvenanalyse

Zarf Analizi

Rulmanlar, dönen makinelerde kritik unsurlardır, radyal ve eksenel yükleri desteklerler ve sürtünmeyi azaltırlar. Rulmanların…

Gear Analysis - Cepstral Analiz - Cepstral-Analyse

Cepstral Analiz Nedir?

Frekans spektrumundaki periyodikliği tespit etmek için kullanılan bir araç olan Cepstral Analizi, titreşim analizinde dişli…

Condition Monitoring in CNC Machines

CNC Makinelerde Durum İzleme ve Örnek Çalışma

İmalat endüstrileri için kritik olan takım tezgahları, performans ve karlılık için bakıma ihtiyaç duyar. CNC torna tezgahlarının…

Bakım Organizasyonlarındaki Gizli Maliyetler

Bakım Organizasyonlarındaki Gizli Maliyetler

İmalat şirketlerinde, bakım maliyetlerini azaltmak, toplam maliyetleri büyük ölçüde azaltabilir, ancak genellikle uzun vadede…

Durum İzleme - Condition Monitoring - Zustandsüberwachung

Durum İzleme Nedir?

Durum İzleme, titreşim, sıcaklık ve akım gibi parametreleri gözlemleyerek makinelerdeki/ekipmanlardaki arızaları tespit eder. Bu…

vibration glossary

Titreşim Sözlüğü

Titreşime dayalı durum izlemeden bahsederken farklı teknik terimler kullanılır. Bunların öğrenilmesi, durum izleme ve titreşim…

arıza tespiti

Arıza Tespiti Nasıl Yapılır?

Birden fazla parametre kullanan titreşim ölçümleri ve analizi, makinede gelişen sorunları duruş sürelerine neden olmadan önce…

titreşim ölçümünde parametre

Titreşim Ölçümünde Parametre Seçimleri

Titreşim ölçümleri, makinelerin kuvvetlere tepkisini belirlemek ve potansiyel sorunları belirlemek için kullanılır. Doğru…

Titreşim Analizi nedir - Schwingungsanalyse

Titreşim Analizi Nedir?

Titreşim analizini anlamak için öncelikle titreşim kavramının kendisini anlamak gerekir. Titreşim esasen bir makine parçasının…