Enerji verimliliği, artan enerji maliyetleri, çevresel kaygılar ve hükümet düzenlemelerinin bir araya gelmesiyle modern tesis yönetiminin kritik bir yönü haline geldi. Enerji maliyetinin yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artması, tesislerde enerji israfını en aza indirmeyi her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Ek olarak, sürdürülebilirliğe ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına artan bir odaklanma ile enerji verimliliği kuruluşlar için en önemli öncelik haline geldi.

Tesislerde motorlar, pompalar ve fanlar gibi dönen ekipmanlar tipik olarak en fazla enerjiyi tüketir. Tesisler, bu makinelerin enerji kullanımını optimize ederek enerji israfını önemli ölçüde azaltabilir ve verimliliği artırabilir. Bu, yalnızca enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bu hayati parçaların güvenilirliğini ve dayanıklılığını da artırır.

Üretim süreçlerinin verimliliği, enerji kullanımı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Tesisler, bu süreçlerde enerji kullanımını optimize ederek verimliliği artırabilir ve maliyetleri düşürerek pazarda artan rekabet gücüne sahip olabilir. Birçok tesis, enerji israfını en aza indirmek ve verimliliği artırmak için enerji tasarruflu aydınlatma, HVAC sistemleri ve bina kontrolleri gibi stratejiler uyguluyor.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler de enerji verimliliğini teşvik etmek için düzenlemeler getirmiş ve tesislerdeki önemini daha da artırmıştır. Bu düzenlemeler genellikle tesislerin belirli enerji kullanım hedeflerini karşılamasını gerektirir ve bu da kuruluşların bu düzenlemelere uymak için enerji verimliliğini izlemesini ve iyileştirmesini zorunlu kılar.

Kestirimci Bakımın Rolü

Kestirimci bakım, bir tesisin enerji verimliliğini önemli ölçüde artırabilen, dönen ekipmanın bakımının proaktif bir yöntemidir. Kestirimci bakım, dönen ekipmanların performansını izleyerek kuruluşların yanlış hizalanmış ekipman veya optimum çalışma aralığının dışında çalışan ekipman gibi enerji israfına neden olabilecek sorunların belirlenmesine ve önlenmesine yardımcı olur. Bu sorunları düzelterek dönen makinelerin enerji ve toplam verimliliği artırılabilir.

Energy Effiency

Kestirimci bakım, tesislerde enerji israfının yaygın bir nedeni olan plansız duruş sürelerini en aza indirir; potansiyel arızaları meydana gelmeden önce belirleyerek, planlanmamış duruş sürelerini en aza indirir ve dönen ekipmanın genel kullanılabilirliğini iyileştirir. Bu sadece enerji israfını azaltmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bu kritik bileşenlerin güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü geliştirmeye yardımcı olarak enerji verimliliğinin artmasına katkıda bulunur.

Kestirimci bakım, enerji israfını azaltmanın yanı sıra, dönen ekipmanların verimliliğini artırarak tesislerin enerji maliyetlerini düşürmeye de yardımcı olur. Tesisler, kestirimci bakım tekniklerini kullanarak, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunurken, dönen makinelerin bakımına, enerji atıklarının azaltılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik proaktif bir yaklaşım benimseyebilir.

Enerji İzlemenin Katkısı

Enerji verimliliği ve enerji izleme birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Bir tesiste enerji kullanımının ölçülmesi, takibi ve değerlendirilmesi sürecine enerji izleme denir. Öte yandan, enerji verimliliği, enerji israfının en aza indirilmesi ve bir tesiste enerji kullanımının optimize edilmesine odaklanır.

Enerji izleme, bir tesiste ne kadar enerji kullanıldığına dair kapsamlı bir fikir sunar ve bu, verimsiz ve israflı enerji kullanımını tespit etmek için kullanılabilir. Enerji izleme, enerji kullanımının dağılımını kapsamlı olarak verebilir ve tesislerin enerji kullanımını gerçek zamanlı olarak değerlendirerek enerji verimliliğini artırma olasılıklarını bulmasına yardımcı olabilir.

Monitoring

Enerji izleme, motorlar, pompalar, kompresörler ve diğer mekanik makine türleri dahil olmak üzere birçok farklı döner makine biçimine uygulanabilir. Tesisler, bu bileşenlerin enerji tüketimini izleyerek yanlış hizalanmış, aşırı yüklenmiş veya ideal aralığının dışında çalışan ekipman gibi enerjinin boşa harcandığı noktaları belirleyebilir.

Ek olarak, tesisler dönen ekipmanın enerji kullanımını izleyerek, pompaları en yoğun kullanım sürelerinin dışında yavaşlatmak veya motorları daha az enerji kullanacak şekilde yeniden ayarlamak gibi bu parçaların performansını artırma fırsatlarını görebilir. Tesisler, enerji tasarrufu teknikleri kullanarak tüm dönen ekipmanların enerji verimliliğini artırabilir, enerji israfını minimize edebilir. Kullanılan tekniklere göre enerji israfının hangi ekipman veya süreçten kaynaklandığı da tespit edilerek kronik problemlerin önüne geçilebilir.

Bir örnek ile enerji izlemenin bakım maliyetlerine etkisini açıklamak gerekirse, basınçlı hava sızıntıları, endüstride hava sistemlerinde boşa harcanan enerjinin önemli bir kaynağını oluşturur. Kompresör çıkışındaki basınçlı havanın %25-30’unu hat üzerindeki kaçaklar yüzünden boşa harcanır. Bakımı iyi yapılmış bir sistemde kaçak nedeniyle kaybedilen yüzde %10’dan az olmalıdır.

Bir hava kompresörünün işletim maliyeti, ilk satın alımdan daha fazladır. Endüstriyel hava kompresörleri çok miktarda enerji tüketir. Gerektiği kadar verimli çalışmadıklarında, bu enerji kullanımının bir kısmı tesisin çalışmasına katkıda bulunmaz. 170 m3/h havaya ihtiyaç varsa ve kaçak seviyesi %30’da duruyorsa, telafi etmek için 220 m3/h hava üretilmesi gerekir.

Referans olarak, bir hava kompresörü ortalama 170 m3/h başına 20 kW enerji tüketir. Bu nedenle, hava kaybını telafi etmek için 50 m3/h daha fazla üretmek, enerji maliyetini yaklaşık %30 artırır. Sıkıştırılmış Hava ve Gaz Enstitüsü (CAGI), 6 mm’lik bir sızıntının size yılda 2.500 dolardan 8.000 dolara kadar mal olabileceğini tahmin ediyor. Kompresörlerde enerji tüketiminin artması bir taraftan enerji izleme ile takip edilebilirken diğer taraftan enerji izlemede kullanılan akım ve gerilim sinyallerinden enerji tüketim artışının, hattaki gaz kaçağı üzerinden mi yoksa makine üzerindeki bir arızadan kaynaklı mı olduğu tarafında kök-neden analizi yapılmasına imkan tanır.

Sürdürülebilirliğin Desteklenmesi

Endüstride, özellikle dönen makinelerde enerji izleme sürdürülebilirliğe büyük ölçüde yardımcı olur. Enerji izleme, enerji üretimiyle ilgili karbon emisyonlarını hem doğrudan hem de dolaylı olarak azaltan enerji tasarrufu önlemlerini uygulamak için kullanılabilecek enerji kullanımı hakkında yararlı bilgiler sunar.

Energy Monitoring

Enerji izleme ayrıca endüstriyel sektörü yeşil teknolojiyi benimsemeye teşvik edebilir. Tesisler, çeşitli enerji tasarrufu önlemlerinin etkinliğini değerlendirebilir ve zaman içinde enerji kullanımını izleyerek enerji verimliliğini daha da artırmak için hangi teknolojilerin kurulacağına karar verebilir. Bu, enerji geri kazanım sistemleri gibi enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulanmasını içerebilir.

Enerji kullanımına ilişkin veri odaklı öngörüler sunarak, endüstriyel sektördeki dönen ekipmanların enerji izlemesi, tesislerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Tesisler, enerji tasarrufu önlemlerini devreye sokarak ve yeşil teknolojiyi kullanarak karbon emisyonlarını, enerjinin mali ve çevresel maliyetlerini azaltarak sürdürülebilirliği etkili bir şekilde teşvik edebilir.

Enerji İzleme Uygulaması

akım ölçümü

Sensemore, döner ekipmanları süren motorların tükettiği güçleri hesaplayarak enerji izleme uygulamaları gerçekleştirmektedir. Güç hesaplamaları için motoru besleyen faz kablolarından akım ve gerilim bilgileri analog sensörler aracılığı ile alınmaktadır. Toplanan analog veri, gerilim ve akım arasındaki faz farkı bilgisini de içerdiğinden dolayı güç faktörü de hesaplanmaktadır. Toplanan veriler analog veri toplama cihazı Duck ile buluta aktarılarak güç ve enerji tüketimleri hesaplanmaktadır. Bulut uygulama üzerinde toplanan ve hesaplanan veriler görüntülenir. Nokta bazında ve toplam enerji tüketimleri görüntülenir ve hat üzerindeki verimsiz noktalar saptanırken diğer taraftan akım ve gerilim sinyalleri makinede oluşan anomali durumları ve kök-nedenleri hakkında öngörüler yapılmasına da imkan tanır.