Kestirimci Bakımda Yatırım Getirisini

Kestirimci Bakımda Yatırım Getirisini Etkileyen Temel Faktörler

Kesirimli bakım stratejilerinin benimsenmesi, işletmeler için Yatırım Getirisi’ni (ROI) etkileyen önemli bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Kuruluşlar bakım uygulamalarını optimize etmeye çalışırken, ROI’yi etkileyen temel…


öngörücü

Kestirimci Bakım Uygulamalarında Öngörücü Yöntemler

Karmaşık sistemlerin ve makinelerin bakımı, optimal performanslarını ve uzun ömürlerini sağlamak açısından kritik bir rol oynamaktadır. Ancak, geleneksel bakım yaklaşımları, reaktif veya önleyici stratejiler gibi, genellikle arızaları ve…


Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi

Kestirimci Bakım ve Kağıt Endüstrisi

Kağıt ve selüloz üretimi, kağıt ve kartondan dokulara ve ham selüloza kadar geniş bir ürün yelpazesi üreten hayati bir endüstridir. Ancak, üretim süreci karmaşıktır, enerji yoğunluğuna sahiptir ve bir dizi makine ve ekipmanın işlemesi için…


Makine Verisi

Makine Verisini Anlamak

Makine verisi, dönen makinelerin işletme döngüleri sırasında oluşturduğu geniş bilgi setini kapsar. Bu veri, çeşitli ölçülebilir parametreleri, performans metriklerini ve işletme özelliklerini içerir, makinenin davranışının kapsamlı…


Önleyici vs Kestirimci Bakım

Önleyici vs Kestirimci Bakım

Bakım işlemleri, mekanik sistemlerin çalışır durumda kalmasını sağlar, ancak tüm bakım stratejileri eşit değildir. Önleyici bakım ile kestirimci bakım, her biri kendi benzersiz yöntemleri ve avantajlarına sahip iki yaygın yaklaşımdır.…


Yapay zeka tabanlı kestirimci bakım

Yapay Zeka Tabanlı Kestirimci Bakım

Yapay zeka kullanarak kestirimci bakım, bir bakım eyleminin ne zaman gerektiğini tahmin ederek ekipman arızalarını önleyebilir. Kural tabanlı sistemler, sabit kodlu eşik değerlerini kullanırken, makine öğrenimi tabanlı sistemler…


Durum İzlemenin Mevcut Sistemlere Entegrasyonu

Durum İzlemenin Mevcut Sistemlere Entegrasyonunun Önemi

Durum izleme ve önemini daha önceki blog yazımızda anlatmıştık. Durum izlemedeki temel prensip, makine ve ekipmanlarında gelişen arızaları sıcaklık, titreşim, basınç, akım vb. ekipmana özel durum parametreleri kullanarak tahmin etmek ve…


Condition Monitoring in CNC Machines

CNC Makinelerde Durum İzleme ve Örnek Çalışma

Yıllardır pek çok imalat endüstrisinin bel kemiği takım tezgâhları olmuştur. Günümüzde de takım tezgâhları küresel ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Çeşitli sertliklerdeki malzemeleri işleyerek karmaşık tasarımların ürüne dönüşmesini…


Bakım Organizasyonlarındaki Gizli Maliyetler

Bakım Organizasyonlarındaki Gizli Maliyetler

Birçok imalat firması sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturmak için toplam birim maliyetlerini azaltma ve şirketi mevcut normunun ötesinde daha fazla nasıl büyütebilecekleri ile ilgili çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Fakat bunu yapmak…


Durum İzleme - Condition Monitoring - Zustandsüberwachung

Durum İzleme Nedir?

Makinelerin ve ekipmanların sorunsuz çalışmasını sağlamak sürekli bir zorluktur. Durum izleme ile bu zorluk daha kolay yönetilebilir hale gelir. Durum İzleme sadece bir süreç değildir; makineleri daha iyi anlamanın akıllı bir yoludur.…