Üretimin dijitalleşme sürecinin bir parçası olarak, nesnelerin endüstriyel interneti (IIoT), üretim ve endüstriyel süreçleri geliştirmek için akıllı sensörlerin ve AI/ML algoritmalarının kullanılmasıdır. Her makine titreşim, sıcaklık, voltaj, sıcaklık, basınç, ses gibi çeşitli ölçülerle konuşur. Bunları anlamanın tek yolu, ham verileri veri analizi ile anlamlı diyagramlara dönüştürmektir. Tüm kestirimci bakım (PdM) konseptinin yapmaya çalıştığı şey budur.

Preventive Maintenance

Önleyici Bakım

Öncelikle detaylara girmeden önce bu iki farklı bakım yönteminin amacı nedir? Bakımın tanımına paralel olarak, Kestirimci ve Önleyici Bakım yöntemleri, makinelerin durumunun izlenmesi süreci ile varlık güvenilirliğini artırmak ve arıza maliyetlerini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Ancak yaklaşımları farklıdır. Sektörde bakıma yönelik mevcut tutumlara baktığımızda en çok tercih edilen yöntem önleyici bakımdır. Önleyici bakım, duruş sürelerini önlemek ve beklenmedik makine arızaları olasılığını azaltmak için düzenli ve rutin bakımı içerir. Bu yöntem geçmiş istatistiklere ve kullanım ömrü verilerine dayanırken, duruma dayalı kestirimci bakım, makinenin sahadaki veya operasyondaki mevcut durumundan gelen verileri izlemeye ve analiz etmeye odaklanır.

Predictive Maintenance

Kestirimci Bakım

Kestirimci bakımın başlangıç noktası, üretim tesislerinde aksama süreleri ve beklenmedik duruşlar nedeniyle verimlilik kaybını içeren önleyici bakım ile aynı sorundur. Öte yandan, kestirimci bakım, makine arızalarını beklenmedik duruşlar meydana gelmeden önce tahmin etmek için titreşim, basınç ve sıcaklık verileri aracılığıyla makine sağlığını analiz etmek için veri analitiğini kullanır. AI algoritmaları veri setindeki anormalliği algıladığında, diğer bir deyişle standart parametrelerden düzensiz davranış gözlemlediğinde, sistem sahadaki teknisyenleri makinenin durumunu kontrol etmeleri için uyarır.

Kestirimci Bakımın Temel Faydası

Maliyet azaltma, kestirimci bakımın en önemli faydası gibi görünüyor. Kalifiye eleman gerektirmediği ve izlenen makinenin verimini maksimize ettiği için planlı bakım optimizasyonu oluşturarak doğrudan tasarruf sağlaması bu bakış açısının temelini oluşturuyor. Ancak bu maliyet tasarrufu, kestirimci bakımın en önemli faydası değildir; küvet eğrisi bunu direkt olarak açıklıyor. Bu teori, herhangi bir ekipmanın yeni monte edilmesi durumunda, erken arıza bölgesinde tüm risklerle çalışmaya başladığını ve güvenli çalışma bölgesine hareket edene kadar arıza riskinin yüksek olduğunu söylüyor. Planlı bakım faaliyetlerinizi gerektiğinde yapmazsanız, her seferinde arıza riskini artırırsınız. Durum izleme teknikleri ile ekipmanın ne zaman arızalanacağını tahmin edecek teknolojiye sahip üretim tesisleri, verimli üretim kapasitesi ile sadece paradan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda kestirimci bakım, kullanılan makinelerin ömrünü doğrudan uzatır.

Failure Rate-Time

Kestirimci bakımın yan yararı da sürekli ve istikrarlı üretim sürecidir. Sistem, makine arızalarını meydana gelmeden öngördüğü için gerekli bakım onarım işlemleri yapılır ve üretim hattı herhangi bir şekilde durmadan devam eder. 

Sonuç

Önleyici bakım ile düzenli ve periyodik bakım işlemleri hızla terk ediliyor ve bir daha bu pazarda yer almayacak gibi görünmektedir. Üretim şirketlerinin rekabet edebilirlik seviyelerini koruyabilmeleri için üretim tesislerinde dijital dönüşüm konusunda bir an önce harekete geçmeleri gerekiyor. Kısacası kestirimci bakım ile üretimde dijitalleşme artık bir tercih olmaktan çıkıyor ve vazgeçilmez hale geliyor.