20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan cepstral analizi, özellikle insan konuşmasını analiz etme zorluklarıyla başa çıkmak için kullanılmıştır ve konuşma işleme ile telekomünikasyon kökenli olan bir alandır. İlk olarak konuşma tanıma için uygulanmıştır, daha sonra ise ses sinyali işleme, biyomedikal sinyal analizi ve endüstriyel makine teşhisi gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu analizin çok yönlülüğü, sinyaller içinde gizli örüntüleri ortaya çıkarma yeteneğinden kaynaklanır, çünkü bu sinyalleri cepstral alanına dönüştürerek örüntüleri açığa çıkarır.

Cepstral Analizi’nin Temel Kavramları

Fourier Dönüşümü ve Güç Spektrumu:

  • Fourier Dönüşümü bir sinyali frekanslarına ayırır.
  • Güç spektrumu, Fourier Dönüşümü’nden türetilen sinyal gücünün frekanslar arasındaki dağılımını vurgular.

Güç Spektrumunun Logaritması:

  • Logaritmanın alınması, spektrumun dinamik aralığını sıkıştırır ve daha düşük yoğunluktaki bileşenlerin görünürlüğünü artırarak analizi kolaylaştırır.

Ters Fourier Dönüşümü ve Cepstrum:

  • Logaritmik güç spektrumuna ters Fourier Dönüşümü uygulamak cepstrumu verir.
  • Cepstrum, spektral bileşenlerdeki değişimleri yakalar ve endüstriyel makinelerde arıza tespiti gibi görevler için önemlidir.

Bu kavramları anlamak, cepstral analiz prensiplerini kavramayı kolaylaştırır ve bilimsel ile endüstriyel alanlarda ileri düzey uygulamalara olanak tanır.

Cepstral Analysis - Gear Faults

Cepstral Analysis Teknikleri

Homomorfik Cepstral Analiz (HCA)

Homomorfik Filtreleme ile Gelişmiş Öznitelik Çıkarımı:

HCA, homomorfik filtrelemeyi içerip geleneksel cepstral analizi genişletir. Bu teknik, yüksek ve düşük frekanslı bileşenleri ayırarak karmaşık sinyallerin analizini kolaylaştırır. HCA, spektral şekilleri değişen doğrusal olmayan sinyaller için özellikle etkili olup, çeşitli ve dinamik makine teşhisi için değerlidir.

Makine Teşhisi Uygulamaları:

HCA, endüstriyel makine teşhisinde homomorfik filtrelemeyi kullanarak arıza tespiti, durum izleme ve öngörücü bakım konularında etkili olur. Sabit sinyalleri işlemedeki etkinliği, geleneksel yöntemlerin gözden kaçırabileceği arıza belirtilerini tanımlamak için kritiktir.

Quefrency Analizi

Quefrency Alanındaki Gizli Örüntüler:

Quefrency analizi, quefrency alanındaki cepstral katsayıları inceleyerek gizli zamansal örüntülere içgörü sunar. Bu yaklaşım, sinyal yapısındaki modülasyon örüntülerini ve periyodiklikleri ortaya çıkarmak için avantajlıdır.

Sabit Sinyal Analizindeki Önemi:

Quefrency analizi, sabit sinyalleri analiz etmek için hayati öneme sahiptir ve ekipman koşullarındaki zamansal değişimleri yakalar. Makine teşhisi alanında, dinamik değişikliklerin yaygın olduğu durumlarda, quefrency analizi, frekans alanında kolayca farkedilmeyen anormallikleri tespit etmek için değerli bir araç haline gelir.

Homomorfik Cepstral Analizi ve Quefrency Analizi sinyal işlemedeki belirli zorluklara çözüm getiren gelişmiş cepstral teknikleri göstermektedirler. Bu yaklaşımlar, cepstral analizin endüstriyel makine teşhisinde karşılaşılan sinyallerin karmaşık ve dinamik doğasına uyum sağlamasını artırır.

Endüstriyel Makineler için Sinyal Ön İşleme

Veri Toplama

Sensör Türleri ve Stratejiler:

Veri toplama, endüstriyel makine teşhisi için hayati önem taşır. İvmeölçerler, mikrofonlar ve akım sensörleri gibi sensörler belirli makine özelliklerini yakalar. Sensör tercihi makine özellikleri ve analiz ihtiyaçlarına bağlıdır. Stratejiler, kapsamlı bir işletme temsili için örnekleme frekansını, süresini ve senkronizasyon yöntemlerini belirlemeyi içerir.

Veri Toplama Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar:

Endüstri ortamlarında veri toplama, zorluklarla karşılaşır, bunlar arasında zorlu ortamlar ve harici müdahaleler bulunur. Güvenilir verinin sağlanması kritiktir. Zorluklar, sensör kalibrasyonu, sinyal bozulması ve aşırı koşullarda özel sensörlere duyulan ihtiyacı içerir.

Gürültü Azaltma Teknikleri

Sinyal İyileştirmek İçin Filtreleme:

Gürültü azaltma, doğru analizler için kritiktir. Düşük geçiş, yüksek geçiş veya bant geçişli filtreler gibi filtreleme yöntemleri, istenmeyen gürültüyü azaltarak ilgili frekans bileşenlerini izole eder. Adaptif filtreleme, parametreleri sinyal özelliklerine göre ayarlayarak makine durumu ile ilgili bilgi içeren bileşenleri vurgular.

Gürültü Azaltma ve Bilgi Koruma Dengesi:

Gürültü azaltma ile değerli bilgiyi koruma arasında bir denge vardır. Aşırı filtreleme, arıza tespiti için kritik olan ince detayların kaybına neden olabilir. Bu dengeyi sağlamak, sinyal özellikleri ve teşhis hedefleri göz önüne alınarak yapılır. Dalgacık gürültüsü giderme veya zaman-frekans analizi gibi gelişmiş yöntemler, sinyal bütünlüğünü tehlikeye atmadan gürültüyü etkili bir şekilde azaltır.

Sinyal ön işleme, endüstriyel makine teşhisinde doğru analizler için bir temel oluşturur. Dikkatlice seçilmiş sensörler, sağlam veri toplama ve özenli gürültü azaltma, ardışık cepstral analiz için yüksek kaliteli veri sağlar, teşhis güvenilirliğini artırır.

Gelişmiş Öznitelik Çıkarımı

Zaman-Frekans Temsilleri

Spektrogram Analizi ile Cepstral Teknikler:

Zaman-Frekans Temsilleri (TFT’ler), özellikle spektrogram analizi, durağan olmayan sinyallerden daha iyi öznitelik çıkarımı için cepstral teknikleri tamamlar. Spektrogram analizi, sinyal frekans içeriğinin zaman içindeki değişimini görselleştirir. Bu temsil, cepstral tekniklerle birleştirildiğinde spektral ve zamansal özellikleri yakalar ve değişen işletme koşullarına ve geçici hata belirtilerine sahip endüstriyel makine teşhisinde fayda sağlar. conditions and transient fault signatures.

İşletme Koşullarına Uyumlu Yöntemler:

Zaman-frekans analizindeki uyumlu yöntemler, değişen makine koşullarıyla başa çıkmak için esastır. Analiz parametrelerine dinamik ayarlamalar, sinyal özelliklerindeki değişikliklere uyum sağlar. Uyumlu spektrogram analizi, farklı yükler, hızlar veya çevresel koşullar altında etkili öznitelik çıkarımı sağlar, bu da gelişmiş öznitelik çıkarım tekniklerinin güvenilir teşhis değerlendirmeleri için sağlamlığını artırır.

Yüksek Dereceli Cepstral Katsayıları

Birinci Derece Ötesi:

Yüksek dereceli cepstral katsayılarını kullanmak daha ayrıntılı bir sinyal temsilini sağlar. İkinci derece (quefrency cepstral katsayıları) ve ötesi, daha ince spektral özelliklere dair bilgiler sunar. Daha uzun quefrency gecikmelerini dikkate almak, ince varyasyonları yakalar ve analizin ayırt edici gücünü artırır.

Detaylı Bilgi İçin Çıkarımlar:

Yüksek dereceli cepstral katsayıları, sinyal içindeki detaylı bilgiyi yakalamak için çok önemlidir. Makine arızaları ile ilişkilendirilen spektral örüntülerdeki ince değişiklikleri kapsamlı bir şekilde gösterir. Bu detaylı bilgi, arıza modları arasındaki farkları ayırt eder, bozulmanın erken belirtilerini tanımlar ve makine davranışındaki ince değişikliklere karşı teşhis duyarlılığını artırır.

Zaman-Frekans Temsilleri’nin entegrasyonu ve yüksek dereceli cepstral katsayıları, ileri düzey öznitelik çıkarım tekniklerini temsil eder. Bu metodolojiler, endüstriyel makine sinyallerinden daha kapsamlı bir özellik seti sağlayarak, teşhis analizinin çeşitli işletme koşullarını ele almasını ve potansiyel arızaların işaretlerini yakalamasını sağlar.

Endüstriyel Makinelerde Uygulamalar

Titreşim Analizi

Titreşim Verileri Üzerinden Arıza İzleme:

Titreşim analizi, endüstriyel makine teşhisinde hayati bir öneme sahiptir ve öznitelik çıkarımı ve arızaların belirlenmesi için cepstral analizi kullanır. Cepstral analizi, dengesizlik, hizalama hatası veya rulman bozulması gibi arızalarla ilişkilendirilen belirgin frekans örüntülerini etkili bir şekilde yakalar. Erken arıza tespiti, kestirimci bakıma katkısını sağlar ve iş durma süresini en aza indirir.

Rulman Arızalarında Cepstral Analizi:

Cepstral analizi, özellikle rulman arızalarını teşhis etmede etkilidir ve kusurlarla ilişkilendirilen belirli frekans bileşenlerini izole eder ve vurgular. Bu, sadece rulman arızalarını tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda titreşim sinyallerinde bunların şiddetini ve zaman içindeki ilerlemesini karakterize eder.

Akustik Emisyon Analizi

Akustik Sinyaller Aracılığıyla Arıza Tespiti:

Akustik emisyon analizi, makine seslerini arıza tespiti için izler. Akustik sinyallere uygulanan cepstral analiz, makine durumunu gösteren özellikleri çıkarır ve sürtünme, kavitasyon veya yapısal hasar gibi çeşitli arızalarla ilişkilendirilen frekans örüntülerini ayırt eder.

Vaka Çalışmalarındaki Etkinlik:

Vaka çalışmaları, cepstral analizinin akustik emisyon uygulamalarındaki etkinliğini gösterir ve arızaların başarılı bir şekilde tanımlanması ve karakterize edilmesini sergiler. Bu çalışmalar, cepstral analizin zamanında bakım müdahalelerindeki pratik değerini vurgular.

Motor Akım İmza Analizi

Motor Akım Örüntüleri Aracılığıyla Arıza Tespiti:

Motor Akım İmza Analizi (MCSA), elektrik motoru akım dalga formlarını arıza tespiti için izler. Cepstral analiz, sargı arızaları, rotor dengesizlikleri veya kırık rotor çubukları gibi arızalarla ilişkilendirilen detaylı değişiklikleri ortaya çıkaran özellikleri yakalamak için entegre edilir.

Motor Teşhisi İçin Entegrasyon:

Cepstral analiz entegrasyonu, motor teşhislerinde arıza tespiti ve sınıflandırma doğruluğunu artırır. Motor akım imza analizinden cepstral özelliklerini analiz etmek, belirli arıza modlarına dair içgörüler sağlar ve endüstriyel ortamlarda durum izleme, kestirimci bakım ve motor performansının optimize edilmesine olanak tanır.

Karşılaştırmalı Analiz

Diğer Teşhis Teknikleri ile Karşılaştırma

Zaman ve Frekans Alanı Yöntemleriyle Karşılaştırma:

Cepstral analizi, geleneksel zaman ve frekans alanı yöntemlerinden ayrılır. Zaman alanında, zarf analizi gibi yöntemler detaylı frekans değişimleriyle uğraşırken, hem zamansal hem de spektral bilgi içeren cepstral analiz, durağan olmayan sinyaller için kapsamlı bir temsil sunar. Frekans alanı yöntemlerine kıyasla, cepstral analiz geniş bir frekans aralığında anormallikleri tespit etmekte üstün bir performans sergiler.

Alternatif Yaklaşımlara Göre Güçlü ve Zayıf Yönler:

Cepstral analizi, non-lineer ve durağan olmayan sinyallerle başa çıkma konusunda üstün performans gösterirken, gürültüye hassasiyet, teşhis doğruluğunu etkileyebilir. Dalgacık analizi veya empirik mod dekompozisyonu gibi alternatiflerle karşılaştırıldığında, cepstral analiz hem zamansal hem de spektral özellikleri dengeleyerek benzersiz bir avantaj sunar ve tercih, belirli uygulama gereksinimlerine bağlı olarak yapılır.

Makine Öğrenimi Entegrasyonu

Cepstral Özelliklerinin Makine Öğrenimi Modellerine Entegrasyonu:

Cepstral özellikleri, makine öğrenimi modelleri için değerli girdiler sağlar ve bu modellerin makine durumlarını tanıma ve sınıflandırma yeteneklerini artırır. Cepstral katsayıları, algoritmaları eğitmeye katkıda bulunur ve geçmiş veri örüntülerine dayalı otomatik karar alma yeteneği sağlayarak hata tahmin doğruluğunu artırır.

Birleşik Yaklaşımlar Aracılığıyla Öngörücü Bakımın Geliştirilmesi:

Cepstral analizi ve makine öğreniminin birlikteliği, kestirimci bakımı güçlendirir. Makine öğrenimi, cepstral özelliklere dayalı olarak eğitildiğinde, geleneksel cepstral analizini aşarak karmaşık sinyal örüntülerini öğrenir. Bu kombinasyon, kestirimci bakım programlarının genel etkinliğini artırır ve daha güvenilir ve verimli endüstriyel makine işletmelerini teşvik eder.

Sorunlar ve Çözümler

Çevresel Değişikliklere Direnç

Operasyon Koşullarındaki Değişikliklere Uyum Sağlama:

Cepstral analizin, sıcaklık, yük veya hız gibi çevresel değişikliklere karşı direnci, gerçek dünya uygulanabilirliği açısından hayati önem taşır. Adaptif cepstral analiz teknikleri, işletme koşullarının değişimine dayalı olarak parametreleri dinamik olarak ayarlar, bu da dinamik endüstriyel ortamlarda etkinliği sağlar.

Adaptif Cepstral Analiz Teknikleri:

Adaptif cepstral analiz algoritmaları otomatik olarak parametreleri ayarlar, bu da organizasyon koşullarına uyum sağlayarak arıza tespiti ve teşhis sonuçlarının güvenilirliğine katkıda bulunur.

Gerçek Zamanlı Uygulama

Gerçek Zamanlı Uygulama İçin Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler:

Gerçek zamanlı cepstral analiz, zamanında arıza tespiti ve proaktif bakım için hayati önem taşır. Düşünülmesi gerekenler arasında, hesaplama açısından verimli algoritmaların seçimi, parametrelerin optimize edilmesi ve işleme gecikmelerinin minimize edilmesi bulunur. Gerçek zamanlı uygulama, değişen makine koşullarına anında tepki vererek olası arızaları önler.

Hesaplama Verimliliği ve Donanım Kısıtlamaları:

Verimli hesaplamalı cepstral analiz algoritmaları, kaynağı kısıtlı ortamlar için hayati önem taşır. Bu algoritmalar, işleme sürelerini azaltır ve gömülü sistemlere veya kenar cihazlarına entegre edilmesine olanak tanır. Bellek ve işleme gücü gibi donanım kısıtlamalarını düşünmek, endüstriyel ortamlarda gerçek zamanlı izleme odaklı sorunsuz bir dağıtım sağlar.

Cepstral Analysis - Time wave form
Cepstrum Dashboard

Fig. 1 Sensemore Cepstrum Dashboard

Vaka Çalışması

Bu süreci daha iyi anlamak için bir örnek ile açıklayalım. Varsayalım ki bir motor, 3000 RPM dönme hızına sahip olan 14 dişli bir pinyona sahiptir ve bu pinyon, çıkış dişlisi olarak adlandırılan ve 42 dişe sahip olan bir dişliyi çevirir. Bu durumda dişli temas frekansı şöyle olacaktır:

DTF=3000×14=42000DPM

Çünkü yan bantlar, dişli dönüş hızlarında üretilecek ve bu yan bantlar 3000 RPM ve 1000 RPM’de üretilecektir.

Cepstral Analysis - Spectrum

Bu yan bant boşlukları, cepstrumda üretilen bir frekans spektrumu içinde kolayca tespit edilebilir. Cepstrumun yatay ekseni saniye cinsinden birimlere sahiptir. Karşılık gelen frekansı belirlemek için saniye başına bir hesaplama yapılır. Dişli arızasının şiddeti, cepstrumdaki genliklerin büyüklüğüyle doğru orantılıdır.

cepstrum

Sonuç

Cepstrum, spektrumdaki gürültü seviyesi, filtre bant genişliği ve şekli, yan bant boşluğu gibi birçok faktörden etkilenir. Bu süre içinde cepstrum, spektrumdaki değişiklikler hemen görünmediği için kullanışlı bir araçtır. Bize ayrıca dişli kutusu koşulları için durum izleme sistemlerinde güzel bir eğilim grafiği ve alarm telemetrisi sunar. Bu nedenle cepstrum, yaklaşan arızalar konusunda önceden uyarıda bulunur ve bu da bakım kesintilerini planlama için daha fazla zaman yaratır. Diğer yandan, makine geliştirme aşamasında modülasyon kaynaklarını tespit etmek ve iyileştirmek için değerli bir teşhis tekniği oluşturur.

İlgili Bloglar