Bir sistem ve ürün üzerindeki arızaları önleyebilme yeteneği, sürecin güvenilirliğinin göstergesidir. Güvenilirlik, hem üretim hattının hem de ortaya çıkan ürünün istenen durumda olmasını sağlayan bir üretim sürecinin kilit unsurudur. Bu güvenilirlik unsuru, süreci denetleyen mühendisler, bakım ve üretim personeli gibi güvenilirlik mühendisliği temsilcilerinin titiz çalışmalarıyla yaratılır ve sürdürülür.

Güvenilirlik kavramı, proaktif ve reaktif güvenilirlik olmak üzere iki farklı biçimde uygulanmaktadır. Proaktif güvenilirlik, olası arızaları öngörmeye ve arızanın oluşmasını önlemek için uygun önlemleri almaya dayanır. Reaktif güvenilirlik, daha çok, arızaların ortaya çıktıktan sonra ele alındığı ve ortadan kaldırıldığı bir arıza yönetimi yaklaşımıdır. Proaktif güvenilirlik ile olası bir arızayı daha oluşmadan tespit edip ortadan kaldırarak ideal bir güvenilirlik durumu yaratılır. Verimli bir güvenilirlik uygulaması için bu tür tahminlere ulaşmak, arıza analizinin yapılmasıyla mümkündür.

FMEA

Arıza Modları ve Etkileri Analizi (FMEA), genellikle bir sistemin veya ekipmanın güvenilirliğini analiz etmek ve geliştirmek için atacağınız ilk adımlardan biridir. FMEA, bir sistemin her bileşeninin, montajının ve alt montajının gözlemlendiği ve her bir bileşenin karşılaşabileceği olası arızaları belirlemek için çalışıldığı bir arıza analizi yöntemidir. Her bir eleman, arıza modları ve bu tür arızaların tüm sistem üzerindeki etkileri açısından analiz edilir.

Risk düzeyinin ve alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesi için, değerlendirilen unsurlara meydana gelme olasılığı, arızanın ciddiyeti ve tespit yöntemine göre puanlar verilir.

Olasılık 

Bir bileşene olasılık derecelendirme analizi vermek için FEM hesaplamaları, literatür araştırması ve önceki arızalarla karşılaştırma gereklidir.

Derecelendirmeler ve anlamları şu şekildedir:

Şekil 1. Olasılık Derecelendirme Kriterleri

Ciddiyet

Bir bileşene ciddiyet derecesi vermek için kullanıcının beklenenleri ve deneyimleri incelemesi gerekir.

Severity Rating Criteria

Şekil 2. Ciddiyet Derecelendirme Kriterleri

Tespit Yöntemi

Olası bir arızayı tespit etme yeteneği ve yöntemi, FMEA’nın bir diğer önemli yönüdür. Bileşenler, arıza tespit kolaylığına göre değerlendirilir.

Detection Method Rating Criteria

Şekil 3. Tespit Yöntemi Derecelendirme Kriterleri

Ek Değerlendirme Kriterleri

Potansiyel arıza modu, potansiyel neden, görev aşaması, arızanın yerel etkileri, sonraki daha yüksek seviye etkisi, sistem seviyesindeki son etki, algılama uyku süresi, daha fazla araştırma için eylemler, eksiksiz bir FMEA için gereken tüm bilgi kategorileridir.

Sensemore'un Güvenilirlik Uygulamalarına Etkisi

Sensemore’un geliştirdiği çözümler, kullanıcılarına makinelerinin sağlığını izleme, koşulları sürekli gözetim altında tutma, farklı çalışma ve arıza modlarını tespit edip sınıflandırma, olası arızaları oluşmadan tahmin etme ve daha yüksek seviyede arıza tespit yeteneği sağlama olanağı sağlar.

Sensemore çözümleri, FMEA uygulamaları için, çalışma rejimi, arıza modları, arızaların kök nedenleri ve titreşim, sıcaklık, akım, voltaj vb. birçok farklı veri türü hakkında sürekli veri toplayarak büyük bir avantaj sağlar. Farklı çalışma ve arıza modlarını ayırt ederek Sensemore ürünleri, FMEA’nın olasılık derecelendirme kısmı için daha kesin bir değerlendirme sağlar. Ayrıca Sensemore ürünlerinin kullanıcılarına sağladığı daha yüksek algılama gücü sayesinde, arıza tespitinin zorluk derecesini gösteren derecelendirme azaltılır.

Sensemore ürünleri gibi kestirimci bakım ve durum izleme uygulamaları sayesinde, FMEA gibi proaktif güvenilirlik analizleri yapmak daha kolay ve daha doğru.