Petrol ve gaz şirketleri için kestirimci bakım (PdM), varlık performansını optimize etmek, arıza süresini en aza indirmek ve bakım maliyetlerini azaltmaktır. Reaktif veya önleyici bakım yaklaşımlarının aksine PdM, ekipman arızalarını proaktif olarak tahmin etmek için gelişmiş veri analitiğine ve durum izlemeye dayanır. Petrol ve gaz kuruluşları, kestirimci bakım tekniklerinden yararlanarak dinamik operasyonel ortamlarının zorluklarını daha yüksek verimlilik ve güvenilirlikle aşabilir.

Petrol ve Gazda Kestirimci Bakımın Faydaları

Petrol ve gaz operasyonlarının zorlu ortamında kestirimci bakımın avantajları çok yönlüdür:

Plansız Duruş Sürelerinin ve Bakım Maliyetlerinin Azaltılması: Kestirimci bakım, şirketlerin olası ekipman arızalarını meydana gelmeden önce tahmin etmelerini sağlayarak planlı duruş süreleri sırasında bakım faaliyetlerini planlamalarına olanak tanır. Bu proaktif yaklaşım, beklenmedik arıza riskini en aza indirerek hem arıza süresini hem de buna bağlı onarım maliyetlerini azaltır.

Bakım Planlamasını ve Personel İstihdamını Optimize Etme: Petrol ve gaz şirketleri, ekipman arızalarını doğru bir şekilde tahmin ederek bakım planlamasını optimize edebilir ve kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis edebilir. Bu, bakım faaliyetlerinin gerektiği zaman yapılmasını, boşta kalma süresinin en aza indirilmesini ve işgücü kullanımının optimize edilmesini sağlar.

Varlık Güvenilirliğini ve Kullanılabilirliğini İyileştirme: Kestirimci bakım, potansiyel sorunları büyük arızalara dönüşmeden önce tespit edip ele alarak varlık güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini artırır. Şirketler, kritik ekipmanları çalışır durumda tutarak üretim kesintilerini en aza indirebilir ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarabilir, böylece genel varlık performansını optimize edebilir.

Ekipman Ömrünün Uzatılması: Proaktif izleme ve zamanında müdahale sayesinde kestirimci bakım, petrol ve gaz endüstrisindeki varlıkların operasyonel ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Sorunları derhal ele alarak, şirketler ekipman değiştirme sıklığını azaltabilir ve uzun vadeli sermaye harcamalarını düşürebilir.

Kestirimci Bakıma Güç Veren İleri Teknolojiler

  1. Titreşim İzleme: Titreşim analizi, pompalar, kompresörler ve türbinler gibi dönen makinelerin durumunu değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Operatörler, titreşimleri ölçerek ve frekans spektrumlarını analiz ederek dengesizlik, yanlış hizalama veya yatak kusurları gibi yaklaşan ekipman arızasına işaret eden anormallikleri tespit edebilir.
  2. Termografi: Termal görüntüleme teknolojisi, ekipmandaki anormal sıcaklık modellerinin tespit edilmesini sağlayarak aşırı ısınma, yalıtım bozulması veya elektrik arızaları gibi potansiyel sorunların sinyalini verir. Petrol ve gaz şirketleri termal anomalileri erkenden tespit ederek ekipman arızalarını önleyebilir ve işyeri güvenliğini artırabilir.
  3. Ultrasonik: Ultrasonik test, boru hatları, vanalar ve depolama tankları gibi ekipman bileşenlerindeki kusurları ve hataları tespit etmek için yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanılmasını içerir. Operatörler ultrasonik sinyalleri yakalayıp genlik ve frekanslarını analiz ederek sızıntıları, korozyonu ve diğer bütünlük sorunlarını büyümeden önce tespit edebilirler.
  4. Yağ Analizi: Yağ analizi, durumlarını değerlendirmek ve kirlenme, aşınma veya bozulma belirtilerini tespit etmek için ekipmandan alınan yağlayıcı numunelerinin incelenmesini gerektirir. Operatörler viskozite, asitlik ve partikül konsantrasyonu gibi temel parametreleri izleyerek ekipman arızalarını öngörebilir ve bakımı proaktif olarak planlayabilir.
  5. Süreç İzleme: Basınç, sıcaklık, akış hızı ve kimyasal bileşim gibi çalışma parametrelerinin sürekli izlenmesi, operatörlerin normal çalışma koşullarından sapmaları tespit etmelerini sağlar. Şirketler, proses verilerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek ekipman performansını etkileyen potansiyel sorunları belirleyebilir ve arızaları önlemek için düzeltici önlemler alabilir.

Kestirimci Bakım Programının Uygulanması

Petrol ve gaz sektöründe etkili bir kestirimci bakım programı uygulamak için kuruluşlar yapılandırılmış bir yaklaşım izlemelidir:

Mevcut Bakım Uygulamalarının ve Sorun Noktalarının Değerlendirilmesi: Mevcut bakım uygulamalarının kapsamlı bir değerlendirmesini yapın ve tekrarlayan ekipman arızaları, yüksek bakım maliyetleri veya verimsiz kaynak tahsisi gibi iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin.

Uygun Kestirimci Teknolojilerin Seçilmesi: Ekipmanın kritikliğine, arıza modlarına ve operasyonel gereksinimlere göre en uygun kestirimci bakım teknolojilerini seçin. Maliyet etkinliği, uygulama kolaylığı ve mevcut sistemlerle uyumluluk gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

İş Akışlarının ve Entegrasyonun Geliştirilmesi: Kestirimci bakım programı dahilinde veri toplama, analiz ve karar verme için standartlaştırılmış iş akışları ve prosedürler tanımlayın. Veri alışverişini ve iş akışı yönetimini kolaylaştırmak için kestirimci bakım yazılımını bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri (CMMS) veya kurumsal varlık yönetimi (EAM) sistemleri ile entegre edin.

Personeli Kestirimci Veri Kullanımı Konusunda Eğitme: Bakım personeline ve operatörlere kestirimci bakım verilerinin nasıl toplanacağı, yorumlanacağı ve etkin bir şekilde kullanılacağı konusunda kapsamlı eğitim ve destek sağlayın. Optimum ekipman performansı için veriye dayalı içgörülerden yararlanmak için gereken beceri ve bilgilerle onları güçlendirin.

Sürekli Program Optimizasyonu: Kestirimci bakım programı içinde sürekli iyileştirme ve optimizasyon kültürü oluşturun. Performans metriklerini düzenli olarak gözden geçirin, paydaşlardan geri bildirim isteyin ve programın etkinliğini ve değer sunumunu en üst düzeye çıkarmak için gerektiğinde stratejileri ve iş akışlarını ayarlayın.

Sonuç

Kestirimci bakım, varlık performansını optimize etmek, arıza süresini en aza indirmek ve bakım maliyetlerini düşürmek isteyen petrol ve gaz kuruluşları için vazgeçilmezdir. Şirketler doğru teknolojileri seçerek, sağlam iş akışları geliştirerek ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik ederek kestirimci bakımın tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir ve günümüzün rekabetçi pazar ortamında bir adım önde olabilirler.

 

İlgili Bloglar