Kasım 7, 2023

Veri analizi için en kritik araçlarımızdan biri olan Signal Araç Kutumuzda yapılan önemli geliştirmelerle kullanıcı deneyimini yükselterek veri analizini daha kullanıcı dostu ve verimli hale getirdik.

  Sinyal Araç Kutusu  

Kullanıcı Odaklı Uyarılar için Geliştirilmiş Eşik Alarmları

Önceki versiyonda, eşik değeri alarmlarında kullanıcıların tüm kritik eşikler için bir değer girmeleri gerekiyordu. En son iyileştirmeyle birlikte kullanıcılar artık alarmları tercihleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yalnızca istenen eşik değerlerine ayarlayarak daha esnek ve kullanıcı merkezli bir yaklaşıma olanak tanıyor.

Enhanced Threshold Alarms for User-Centric Alerting

Geliştirilmiş Trend Grafiği Netliği ve Okunabilirliği

LAKE’e yapılan son güncellemeyle trend grafiğinin yüksekliği önemli ölçüde arttı. Bu değişiklik kullanıcılara daha fazla alan sağlayarak grafiğin okunmasını ve verilerin daha net ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını kolaylaştırıyor. Kullanıcılar artık daha fazla ayrıntıyı rahatça inceleyebilir ve verileri daha etkili bir şekilde analiz edebilir.

Improved Trend Graph Clarity and Readability

Gelişmiş Sinyal Analizi için Yeni Orbit Analizi Yöntemi

Bu güncellemede, Sinyal Araç Kutusuna Orbit Analizi adı verilen yeni bir analiz yöntemi ekledik. Titreşim verilerinin incelenmesine dayanan bir tekniktir ve verilerdeki şekil ve değişiklikler, ekipmanın durumuna ilişkin değerli bilgiler sağlar. Bu analiz sonuçları bakım ihtiyaçlarını belirlemek ve ekipman performansını optimize etmek için kullanılır.

Orbit Analizi ile sinyal analizi daha güçlü ve esnek hale gelir, kullanıcılara veri analizi için daha fazla seçenek sunar ve sonuç olarak karar verme süreçlerini geliştirir.

New Orbit Analysis Method for Enhanced Signal Analysis

Grafik Veri Karşılaştırması için Tepe Noktası Gösterimi

Bu, grafiklerdee tepe noktası gösterimini için kullanan bir özelliktir. Bu özellik, grafikte tıklanan noktanın bir tepe değeri temsil edip etmediğini, tıklanan noktanın sağındaki ve solundaki değerlerle karşılaştırarak belirlemek için tasarlanmıştır.

Bu geliştirme, kullanıcılara veriler içindeki en yüksek değerleri belirlemenin etkili bir yolunu sunarak, kritik veri noktalarının daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırır ve veri analizine yardımcı olur.

Sinyal Grafiğinde RPM Referans Çizgisi

Manuel olarak girilen RPM’nin grafiksel gösteriminde bir iyileştirme sunduk. Bu RPM değerinin girilmesiyle sinyal grafiğinde karşılık gelen nokta referans noktası olarak işaretlenir. Bu geliştirme, daha kolay ve daha ayrıntılı analiz yapılmasını kolaylaştırarak kullanıcılara derinlemesine veri incelemesi için değerli bir araç sağlar.

Peak Point Representation for Graphical Data Comparison

Signal Araç Kutusunda Titreşim Raporunu Dışa Aktarma

Trend grafiğini ve ayrıntılı sinyal grafiklerini PDF formatında dışa aktarma özelliğini Sinyal Araç Kutusu’na ekledik. Bu yeni özellik, kullanıcıların verileri ve analizleri PDF belgeleri olarak kolayca kaydetmesine olanak tanıyor ve ilgili ekip üyeleriyle paylaşmayı kolaylaştırıyor.

Vibration Report Export

  Yapılandırma  

Gelişmiş Mobil Kullanılabilirlik için Yeniden Tasarlanan Cihaz Yapılandırma Ekranları

Mevcut cihaz yapılandırma ekranları, sahadaki mobil cihazlar aracılığıyla erişildiğinde kullanılabilirliği arttırmaya odaklanılarak yeniden tasarlandı. Tüm cihaz yapılandırma ve güncelleme süreçlerini kolaylaştırmakla beraber, aynı zamanda ana cihaza bağlı cihazların tanımını etkinleştirerek kullanıcı senaryolarını da basitleştirdik. Bu geliştirme ilgili cihazları yapılandırırken daha kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.

Cihaz Yapılandırma Ekranları